Ý Nghĩa Chú Chuẩn Đề Tiếng Phạn, Tìm Hiểu Chú Chuẩn Đề


Thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn có thể giúp khai mở trí tuệ chén bát Nhã cùng giúp fan niệm gặp nhiều thuận tiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Bạn đang xem: Ý nghĩa chú chuẩn đề

Thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn

Thần chú chuẩn Đề tiếng Phạn như sau:

Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃbuddha Koṭīnāṃ Tadyathā Oṃ Cale Cule Cundī Svāhā Thần chú chuẩn Đề phiên âm giờ Việt:

Nam Ma sắp đến Ta Nam, Săm Dắc Săm, Bu Đà, khô Ti Nam, Thát Dà Tha, Ôm Tra Lề, Tru Lề, Trun Đì, Sô HàPhật Mẫu chuẩn Đề – Chú chuẩn Đề giờ đồng hồ Việt:

Khể Thủ Quy-Y Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi. Bửa Kim Xưng Tán dở hơi Chuẩn-Đề, Duy Nguyện từ Bi Thùy Gia Hộ. Nam mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu bỏ ra Nẩm, Đát Điệt Tha. Án, chiết Lệ công ty Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha
Dịch từng âm thần chú chuẩn Đề giờ Phạn:

Namaḥ: nhỏ Quý ý cùng với mẹ
Saptānāṁ: Bảy
Samyaksam: hoàn hảo nhất giác ngộ
Buddha: Phật
Koṭīnāṁ: Một KOTI là tương tự với mười tỷ
Tadyathā: lúc câu thần chú được phạt biểu
Oṃ: Một từ rất linh đó được coi là một biểu tượng cho với music gốc của vũ trụ
Cule: Thêm một biến thể tên của của Phật Mẫu chuẩn Đề
Cundī: Sự thanh tịnh
Svāhā: Điều này là sự thật!

Toàn ý thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn như sau: con quy y cùng với Ngài của bảy chục tỷ tuyệt đối hoàn hảo giác ngộ chư Phật. Đây là câu thần chú: Oṃ! Sự thanh tịnh của chuẩn chỉnh Đề, chuẩn Đề, Điều này là sự việc thật!


*
Thần Chú chuẩn Đề giờ đồng hồ Phạn – Ý Nghĩa với Lợi Ích Nhiệm màu sắc Phật Mẫu chuẩn Đề

Lợi ích khi tụng niệm chuẩn Đề Phật mẫu mã Thần Chú

Nếu trì tụng được như vậy, thì tới ngày thọ phổ biến đặng thác sinh vào địa điểm thiện duyên cùng hưởng những sự khoái lạc nữa.

Lợi ích trì tụng thần chú chuẩn Đề giờ đồng hồ Phạn đối với những bạn tại gia, tu theo pháp tam quy ngũ giới, một lòng kiên cố, chẳng có chút nào thối chuyển, và lại có lòng xu thế và trì tụng chú Đà La Ni.

Kiếp sau vẫn sanh về cõi trời, hưởng phước đức đời đời, tuyệt là sinh trong cõi nhana gian, hoặc làm cho vị quốc vương, hoặc có tác dụng bậc công hầu… thường gần gũi với các vị thánh hiền mà chư thiên tốt ái kính, thường hết lòng cỗ vũ gia trì, chẳng lúc nào bị đọa vào con đường ác thú.

Lợi ích trì tụng thần chú chuẩn Đề tiếng Phạn đối với những người ấy ra marketing trong trường nuốm cuộc, thì không tồn tại tai sợ gì, cho tới nghi dung cũng đoan chánh, tiếng nói rất ôn hòa, trung khu không phiền não, an nhàn tự tại, lui tới thong dung, hưởng phước một đời, rất đề nghị mỹ mãn.

*
Thần Chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn – Ý Nghĩa và Lợi Ích Nhiệm màu Phật Mẫu chuẩn Đề

Lợi ích trì tụng thần chú chuẩn Đề giờ Phạn đối các vị xuất gia, nếu giới cấm sẽ hoàn toàn, công hạnh đã thuần phục, hàng ngày ba thời tụng niệm, rồi y theo giáo pháp của đức chuẩn chỉnh Đề mà tu hành, và chí nguyện cầu đến vị trí tất địa xuất trần gian của chư Phật.

Thì thoải mái và tự nhiên tâm không gần kề ngại, tánh lại viên minh, một màu thanh tịnh, không thể trước nhiễm địa điểm cảnh hữu vi, chỉ thấy định huệ hiện tại tiền. Chừng đó sẽ chứng đặng quả địa bố La Mật khôn xiết viên mãn, rồi tất cả ngày sẽ chứng đến quả vô thượng chánh đẳng người yêu đề.

Thoảng như tiệm tưởng thấu đáo tới chỗ thâm lý, thì đương lúc lúc này cũng triệu chứng được Phật trái đại thừa. Liệu có phải là thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn khôn xiết vi diệu và khôn cùng thuần túy giỏi không?

Nhập Nhà new Và Trị Bệnh

Khi đựng nhà mới, mang đến ngày nhập trạch thì lấy một chiếc chén mới (Lâu ni chưa dùng làm gì) đựng nước trong rước giữa lòng giếng vào lúc nửa đêm.

Sau đó, tay trái kiết ấn Bảo Thủ: (Nghĩa là lấy ngón tay giữa cùng ngón tay áp út, co lại bấm vào lòng bàn tay, cơ mà giơ ngón tay cái, ngón tay trỏ với ngón út trực tiếp lên) rồi bưng bát nước, còn tay mặt thì kiết ấn Kiết Tường. (nghĩa là lấy ngón tay mẫu co lại bấm chuột đầu ngón áp út cùng giơ ngón trỏ, ngón giữa với ngón út ít lên rồi thư chữ LAM vào trong bát nước.

*
Thần Chú chuẩn chỉnh Đề tiếng Phạn – Ý Nghĩa cùng Lợi Ích Nhiệm màu Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề

Rồi tụng 21 biến đổi thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn, rồi đứng thân nhà, mang tay nhúng nước này mà rảy về tám phương: trên, dưới.

Sau lại sử dụng son viết chín chữ của thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn như sau vào giấy vàng. ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ÐỀ TA BÀ HA (Viết bằng văn bản Phạn), rồi rước dán đầy đủ trên những cửa cùng chí tâm nguyện cầu Phật để tụng chú ấy luôn luôn ba đêm.

Như vậy, nhà tại được yên ổn, không tồn tại quỷ tai ác nhiễu loạn mà lại được sự cat tường. Công ty đương ở nhưng sanh yêu thương quái, thì cũng có tác dụng như trên.

ÐAU ỐM

Bị quỷ mị tạo cho đau ốm:

Lấy cành dương liễu tuyệt nhánh thạch lựu, ánh mắt vào nhánh cây, miệng siêng tụng thần chú chuẩn Đề 108 biến, rồi rước nhành cây ấy nhưng đập, phủi trên thân fan đau, ngay thức thì lành bịnh. Nếu tín đồ bịnh sống xa, cũng làm cách thức ấy; gia trì vào nhánh cây 108 trở thành rồi tối về phủi trên bản thân bịnh nhơn.

Trẻ em bị bịnh quan gần cạnh (Hay khóc dạ đề):

Mua chỉ ngũ sắc về, bảo một đứa trẻ em (gái) nhỏ xe hiệp lại, rồi mình cầm cố chỉ ấy tụng một trở nên thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn rồi gút lại một gút, cứ tụng cùng gút luôn luôn cho đủ 21 gút, rồi mang chỉ treo vào bản thân đứa nhỏ, bịnh nó vẫn lành ngay.

Nếu trong thân fan các cụ thể bị đau nhức, bắt buộc gia trì thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn vào trong tay 21 biến hóa mà xoa vào vị trí đau cũng rất được lành bịnh. (Muốn trị bịnh theo pháp này, yêu cầu là bạn trì chú tu hành trong thời gian lâu dài hơn mới gồm hiệu nghiệm.)

(Còn bạn mới tụng Phạn âm chưa thuần trọng tâm không chăm nhất, ko hiệu nghiệm mà lại đắc tội nặng. Bao giờ tự chữa cho chính mình lành bịnh rồi new trị cho người khác).

Người dịch trầm trọng:

Niệm thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn vào chỉ ngũ sắc, cứ niệm mỗi câu gút một gút cho đủ số 108 gút treo trên cổ bịnh nhân thì được lành bịnh.

Nếu bạn ở xa, đề nghị vẽ hình bịnh nhân rồi chú ý vào hình, xưng tên một lần, trì chú một biến, cho tới khi đầy đủ 108 lần rồi bắt đầu lấy chỉ đó treo vào hình nhơn thì bịnh cũng lành được.

Lúc đi đường, vào rừng, đi thuyền, tàu, phải buộc phải nhớ tụng thần chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn để hộ thân và nên tránh khỏi tai nạn.


*
Thần Chú chuẩn chỉnh Đề giờ Phạn – Ý Nghĩa cùng Lợi Ích Nhiệm màu sắc Phật Mẫu chuẩn Đề

Linh Nghiệm Hảo Mộng lúc Trì Chú

Tụng 10 vạn thay đổi hay 20 vạn biến trong mộng thấy Phật, người tình tát lập tức thổ ra đồ dùng đen. (Vật đen tiêu biểu cho ác nghiệp, ói ra là tướng mạo tội diệt phước sanh, cho nên vì vậy tự thấy trong miệng thổ ra vật black hay cơm trắng đen.)

Mộng thấy chư Thiên, Ðường, trường đoản cú Xá (Nhà, chùa, tịnh xá rộng lớn) hoặc trên núi cao, hoặc thấy nghỉ ngơi trên cây cao (Không bị tội nghiệp hệ lụy, cho nên vì vậy được thăng lên. Ðây là thiện nhơn được thành tựu đề xuất thấy thiên, đường, tự, xá) Hoặc thấy ngơi nghỉ trong ao phệ tắm cọ (là tịch trừ tội cấu được thân thanh tịnh).

Hoặc mộng thấy thân bay lên lỗi không (không bị tội nghiệp ràng buộc vì vậy thân khinh thường cử vơi nhàng) hoặc thấy thuộc chư Thiên cô gái an vui khoái lạc (được sức duy trì gìn thiện căn tương ưng buộc phải cùng thấy vui khoái lạc.)

Hoặc thấy thuyết pháp (được thị giáo lợi hỉ). Hoặc thấy râu rụng tóc rớt (râu bị rụng tóc rớt là pháp Tây quốc nước ngoài đạo, râu tóc rụng rớt đều là tiêu biểu vượt trội đoạn trừ phiền não căn gốc vậy).

Hoặc nói rằng thấy thân mình cạo quăng quật râu tóc. Hoặc thấy ăn cơm sữa, hấp thụ nước cam lồ (thấy ăn sữa cơm là thành quả được phước lành của cầm gian, uống nước cam lồ là được pháp vị xuất thế).

Hoặc quá qua sông, suối, biển khủng (được khỏi biển cả khổ). Hoặc leo ngồi bên trên tòa sư tử (được tòa pháp vương) Hoặc thấy cây người yêu đề (là kiến đạo tướng). Hoặc cỡi thuyền (là nương cỡi thuyền chén Nhã là được cái tướng mang đến bờ giải thoát.

Tô Ðất Ðịa khiếp nói rằng: nếu như thấy cỡi sư tử, cỡi trâu trắng, nai trắng, ngỗng white … đầy đủ là mẫu tướng vớ Ðịa thành tựu).

Xem thêm: 85+ Ảnh Chế Ý Nghĩa - 560 Ảnh Chế Zui Và Ý Nghĩa

Hoặc thấy bực Sa Môn (được ly thế nhiễm mà ra khỏi tam giới). Hoặc thấy cư sĩ mặc áo trắng, áo vàng bít đầu (Vàng là tiêu biểu chánh, trắng là tiêu biểu vượt trội tịnh, tức là lấy bạch tịnh Chánh pháp nhưng phú hộ).

Hoặc thấy khía cạnh trời, phương diện trăng (tiêu biểu phá phiền não vô minh ám). Hoặc thấy người đồng nam giới đồng nữ (không bị phiền óc tham dục làm ô nhiễm).

Hoặc thấy bên trên cây bao gồm nhũ quả (nhũ tức thị trắng, trắng là thiện nghiệp, tức thị được thế, xuất thế gian thiện nghiệp quả báo). Hoặc thấy bạn hắc trượng phu trong mồm tuôn ra lửa hừng hẫy với họ đấu chiến được win (nghĩa là cùng phiền óc ma cùng chiến mà lại đắc thắng).

Hoặc thấy ác mã, trâu nước ý muốn đến húc tín đồ trì tụng Thần chú. Người trì chú hoặc đánh, hoặc doạ nộ, sợ hãi mà vứt chạy (nghĩa là so với si phiền não ma, mà lại được win vậy).

Hoặc nạp năng lượng sữa cháo, tô Phạn (là được thượng vị phước thiện thành tựu). Hoặc thấy tô Ma mãng cầu Hoa (hoa đây nói là xứng ý hoa, sắc xoàn trắng nhưng rất thơm, cây cao ba, bốn thước rũ xuống đậy như tàng lọng.

Nghĩa là tiêu biểu vượt trội sở cầu thiện pháp quyết được xứng ý. Hoặc thấy có mùi hương thơm, bạch hoa hương tiêu biểu cho mùi hương của ngũ phần pháp thân.

Nghĩa là được ngũ phần thiện nghiệp). Hoặc thấy quốc vương vãi (nghĩa là được đại nhơn hộ niệm được tôn quý win nghiệp).

Nếu ko thấy đầy đủ cảnh giới như vậy, phải biết người đó đời trước đã sinh sản ngũ vô gián tội, phải càng đề xuất trì tụng mãn 70 vạn biến, 90 vạn biến, trăm vạn biến hóa liền thấy các cảnh giới như trên, nên biết đó là tội đang diệt tức thời thành tiên hạnh. Rất nhiều cảnh giới hảo mộng như bên trên đây hầu hết là chiếc tướng chứng nghiệm thành công của bạn hành giả.

CẢM NIỆM

Ai ơi! Xem hết quyển này, cầm theo phương pháp trong đây tu hành. Niệm Phật trì chú chuẩn Ðề, sống đời hạnh phúc chết về Tây phương. Niệm Phật chẳng khác thuyền trôi, Thuận theo gió nước vào bờ hết sức mau. Chuẩn chỉnh Ðề kiêm niệm chẳng lơ, không giống nào bội nghịch lực động cơ đời này. Quyết đi thì cho tới không sai, chuẩn chỉnh Ðề niệm tụng Thánh thai hiện tại tiền. Siêng năng chí kính lòng thành, chuẩn Ðề như ý toại lòng mong mong. Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC Đức chuẩn Đề Phật Mẫu là một trong những vị pháp thân người thương tát làm việc cõi trang nghiêm cầm giới, không có giáng sanh khu vực cõi nhân gian. Song giáo pháp của ngài rất kín đáo mà ni được rõ biết đây, là dựa vào đức mê say Ca giải rõ địa điểm lý địa cùng hình tướng, nên tín đồ sau mới biết công đức cùng họa bửu tượng mà thờ như vậy.

Xem Chú Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn mp4


Tổng hợp và dịch từ: tủ sách Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Meditation Melody

Đóng góp:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSn
F4f
CTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi bọn chúng tôi:

Thanh Âm thư giãn giải trí + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn

Facebook messenger & Fanpage

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Sagomeko – Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam – share Kiến Thức web – du ngoạn Đất Mũi Cà Mau – Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật say mê Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán cố kỉnh Âm tình nhân Tát, Đại ráng Chí người tình Tát, Phổ Hiền tình nhân Tát, Văn Thù tình nhân Tát, Địa Tạng Vương người tình Tát, Phật Dược Sư lưu Ly vương vãi Quang, Liên Hoa sinh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật mẫu – Tara.Lục trường đoản cú Đại Minh Chú, Chú Đại Bi tiếng Việt, Chú Đại Bi giờ Hoa, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Như họ đã biết, Thần chú Phật Mẫu chuẩn Đề là một thần chú khét tiếng trong Phật giáo. Kề bên đó, thần chú hoàn toàn có thể khai mở trí tuệ chén Nhã và giúp bạn niệm gặp mặt nhiều dễ dãi trong mọi nghành nghề của cuộc sống. Thực tế, sự linh ứng của Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề thần chú được trích vào kinh chuẩn Đề.

Sự linh ứng của Phật Mẫu chuẩn Đề thần chú – Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề thần chú

Có thể thấy rằng, bởi vì Chú này xưng rằng “Phật Mẫu chuẩn Đề” là nói pháp là thầy cùng thiệt trí là mẹ của chư Phật. Chính vì như thế bảy trăm ức Phật số đông dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà chứng đạo nhân tình Đề.

*

Bên cạnh đó, vào kinh chuẩn Đề nói rằng: khi Phật sinh hoạt vườn Kỳ Đà vì tất cả tứ chúng bát bộ vi nhiễu đông đủ, chính vì vậy Ngài nghĩ về thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, nên mới nhập “Chuẩn Đề định” cơ mà thuyết chú như vầy. Đó là Nam tế bào tát nhiều nẫm, tam miệu tam người tình đề, cu đê nẫm, đát điệt tha.”.

Không chỉ vậy, nếu người dân có hoặc cầu mở trí huệ, mong chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, trong cả cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đầy đủ một trăm vạn biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, cúng cả chúa Phật nghe cả diệu pháp, nghe cả diệu pháp mà hội chứng quả tình nhân Đề”.

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề

Có lẽ không ít người biết, Đức Phật phù hợp Ca không những giảng giải nói về việc linh ứng của Phật Mẫu chuẩn Đề thần chú mà hơn nữa nói về tính năng của vấn đề tụng bài xích chú chuẩn chỉnh Đề. Do đó, bài xích chú biết đến gắn với khả năng thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và thoải mái và liên quan chặt chẽ đến việc giải bay cho phiên bản thân.

*

Đó đó là lý bởi vì mà mỗi hành đưa trên bước đường tu phải đặt trọn vẹn ý thức và tâm thành kính lễ với trì niệm thần chú chuẩn chỉnh Đề để cầu ý trung nhân Tát gia hộ, ngõ hầu vượt ra khỏi chướng duyên, ma nghiệp. Toàn bộ đều là điều không thể không có trong những thời khóa công trạng tu niệm từng ngày của mỗi cá nhân phật tử.

Ngoài ra, thần chú Phật Mẫu chuẩn Đề là một trong những thần chú nổi tiếng trong Phật Giáo. Một điểm để ý là thần chú có thể giúp khai mở trí tuệ bát Nhã đôi khi giúp bạn niệm gặp mặt nhiều dễ dàng trong mọi nghành của cuộc sống.

Chuẩn Đề, Phạn ngữ là Cundi, dịch tức thị Năng hành, Thành thực tốt thanh tịnh. Trong đó, năng hành nghĩa là người thương Tát gồm thệ nguyện rộng lớn lớn, trí tuệ sâu xa và không thiếu mọi năng lượng để làm bất kể việc gì cũng đều đem về sự công dụng cho bọn chúng sinh. Thành thực gồm nghĩa ý trung nhân tát có công suất vi diệu, tựu vị trí pháp không tưởng quán ra pháp mang đồng thời khiến cho chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ các vọng huyễn sinh tử. Tịnh tâm nghi là người yêu tát đã hội chứng đắc được bạn dạng tâm, khoa sản trụ vào tự tánh thanh tịnh.

*

Thường thì chuẩn Đề hotline đủ là Thất Câu đưa ra Phật Mẫu chuẩn Đề. Theo “Nhị khóa hiệp giải” thi câu bỏ ra nghĩa là tẩm ức, thấy câu bỏ ra là bảy trăm ức, Phật chủng loại là bà mẹ sinh ra chư Phật. Hơn nữa, danh hiệu Thất câu chi Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề có nghĩa là thời quá khứ đã gồm bảy trăm ức ý trung nhân tát do tu pháp môn chuẩn Đề tam muội cơ mà đã bệnh quả Vô Thượng người thương Đề. Trường đoản cú đó, chúng sinh đời sau mong muốn thành tựu Phật quả cũng đề xuất nương theo Pháp môn này nhằm tu hành.

Hình tượng người thương tát chuẩn chỉnh Đề

Nhận thấy rằng, theo khiếp “Thất câu chi Phật mẫu Sở Thuyết chuẩn chỉnh Đề Đà La Ni”, kim thân của người thương Tát gồm thân màu vàng lằn điển quang trắng. Vào đó, màu xoàn tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng tượng trưng mang lại Kim cương cứng Giới. Mùa xoàn trắng biểu hiện cho nghĩa “Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ một thể” và biểu thị cho Đức Năng Sinh của chư Phật.

*

Bên cạnh đó, trên đầu Ngài đội mũ Hoa quang, bên trên mão ấy tất cả hóa hiện ra 5 vị Như Lai. địa điểm mặt Ngài có 3 con mắt, trong mỗi con đôi mắt ấy ánh lên nét sắc đẹp sảo. Dường như có thể thấy rằng đang quán chiếu mọi mười phương mà lại sinh lòng trường đoản cú mẫn tương trợ chúng sinh. Cha mắt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ nhãn – biểu thị cho nghĩa “Bà Đế chẳng dọc trực tiếp ngang, kém như bình đẳng”.

Thân Ngài bao gồm mọi một số loại trang nghiêm tao ánh hào quang quẻ tròn sáng rực lửa. Đặc biệt, sắc đẹp Pháp thể hiện cho nghĩa của thai Tạng Giới. Vào đó, hồ hết loại biểu hiện cho các Pháp như cát bụi. Trang nghiêm biểu lộ cho nghỉ bồ tát dùng phiền óc làm người tình Đề. Còn ánh hào quang đãng tròn sáng sủa rực lửa biểu lộ cho nghĩa chổ chính giữa Pháp của Kim cương Giới là Trí giỏi phá số đông ám chướng của tâm hư vọng.

Ngoài ra, toàn thân của Ngài gồm mười tám cánh tay, trên mỗi cánh tay đầy đủ đeo vòng xuyến khảm xà cừ. Đồng thời, từng tay rất nhiều cầm các pháp khí biểu lộ cho những Tam Muội Gia.

Hy vọng với bài viết về sự linh ứng của Phật Mẫu chuẩn Đề thần chú đã báo tin hữu ích tốt nhất đến đến Phật tử. Nếu người nào niệm thần chú này, tín đồ đó sẽ chạm chán thuận lợi vào trong các bước và thắng lợi trong những cuộc tranh chấp. Hãy thuộc ngẫm lại nhưng mà Phật Mẫu chuẩn Đề đem lại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *