Giải mã ý nghĩa 64 quẻ dịch trong kinh dịch, giải mã ý nghĩa 64 quẻ kinh dịch chính xác nhất

Từ Lý – Đức – Tính – Thần – Thời – Khí – Tình – Thanh – sắc – chất – Thể – Hình của Tám Tượng Đơn được kết hợp lẫn nhau theo từng mắt nhìn riêng của mỗi tượng mà Tiền Nhân đã định ra danh lý và nghĩa của 64 quẻ kép Giống nhưng hơi khác nhau. Là bộ mặt của tạo nên Hóa. Được ca tụng là tởm VÔ TỰ THIÊN THƯ (Sách trời không có chữ, nhưng mà chỉ có gạch đứt, gạch liền)

Ví dụ quẻ Địa Thiên Thái:

Ở trên là ngoại quái có tượng Địa với khí âm nặng gồm tính lý đi xuống.

Bạn đang xem: Ý nghĩa 64 quẻ dịch

Ở dưới là nội quái tất cả tượng Thiên với khí dương nhẹ tất cả tính lý đi lên.Hai khí âm khí và dương khí một lên với một xuống giao hòa với nhau, hình thành dòng lý “Thiên Địa hòa xướng bỏ ra tượng”: Tượng Trời Đất giao hòaMang nghĩa lý Thông dã: khô hanh thông khít sát giao cảm..

Thiên trạch lý: Lễ dã. Lộ hành. Nghi lễ, tất cả chừng mực, khuôn phép, dẫm lên,không mang đến đi sai, tất cả ý chận đường sái quá,hệ thống, pháp lý. Hổ lang sẽ đạo đưa ra tượng: Tượng hổ lang đón đường. Lễ nghĩa, hòa hợp lý, lý lẽ, lời nói, lên đường, xe cộ cộ.Thiên hoả đồng nhân: Thân dã. Thân thiện. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, thuộc một đàn người. Hợp lực đồng tâm chi tượng: Tượng cùng người hiệp lực. Sát gũi, như thể nhau, đồng tâm, một cặp, bạn, đội bạn, bạn kế bên.Thiên lôi vô vọng: Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, ko lề lối, ko qui củ, có tác dụng càn đại, kháng đối, khứng chịu. Cương cứng tự nước ngoài lai chi tượng: Tượng kẻ táo bạo từ không tính đến; làm bậy, ko hy vọng, thất vọng, hư.Thiên phong cấu: Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân nguy hiểm chi tượng: gặp gỡ gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, bám nhau.Thiên thủy tụng: Luận dã. Bất hoà. Bàn cãi, khiếu nại tụng, bàn tính, gượng nhẹ vã, tranh luận, bàn luận. Đại tiểu bất hòa bỏ ra tưọng: Lớn nhỏ dại không hòa; ko vừa ý, trái ý nhau, ko hợp, bất ổn.Thiên sơn độn: Thoái dã. Ẩn trá. Lui, ẩn khuất, né đời, lừa dối, trá hình, gồm ý trốn tránh, trốn mẫu mặt chuyển thấy chiếc lưng. Báo ẩn nam giới Sơn đưa ra tượng: Tượng con Báo ẩn sinh sống núi Nam; Đi mất, thứ giả.


Thiên địa bỉ: Tắc dã. Gián cách. Bế tắc,không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, táo bạo ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ tiếm loạn bỏ ra tượng: Tượng trên dưới lôi thôi; chấm hết, không hiểu, không xong.


Thuần kiền: kiện dã. Bao gồm yếu. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh mạnh, đức ko nghỉ. Nguyên khô giòn Lợi Trinh bỏ ra tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, béo lên, toại chí, hóa thành; chủ yếu mình, bao gồm diện, trước mặt.


Trạch hoả cách: Cải dã. Cải biến. Vứt lối cũ, cải cách, hoán cải, bí quyết tuyệt, cánh chim rứa lông. Thiên uyên huyền bí quyết chi tượng: Tượng vực trời xa thẳm; cố gắng đổi, trở mặt, phương pháp xa.


Trạch lôi tuỳ: Thuận dã. Di động. Cùng theo, khoác lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chỉ vấn đề di rượu cồn thuyên gửi như dòng xe. Làm phản phúc cô động chi tượng: Tượng một số loại không ở; câu hỏi còn chạy, còn động, đi.


Trạch phong đại quá: Họa dã. Cả quá. Cả vượt ắt tất cả tai họa, thừa mực thường, quá nhiều, giàu cương cứng nghị sinh sống trong. Nộn thảo ghê sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết; vượt đáng, thừa cở.


Trạch thủy khốn: Nguy dã. Nguy lo. Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, thuộc khổ, mệt nhọc mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn. Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng duy trì mình đợi thời.


Trạch sơn hàm: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, cảm ứng, thọ nhận, nghe thấy, suy nghĩ đến, xúc động. Nam nàng giao cảm đưa ra tượng: Tượng nam phái nữ có tình ý; nhạy cảm cảm, nhấn biết.


Trạch địa tụy: Tu dã. Trưng tập. Nhóm hợp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy. Long vân tế hội chi tượng: Tượng long mây giao hội; tụ hội, gom lại.


Trạch thiên quải: Quyết dã. Hoàn thành khoát. Xong hết, biên cương, tinh ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích bỏ ra cực tắc quyết bỏ ra tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi; gãy, đứt.


Thuần đoài: chuyên chú dã. Hiện tại đẹp. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không bi hùng chán, cười nói, khuyết mẻ, diệt triết, lý thuyết. Hỉ dật mi tự bỏ ra tượng: Tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí; chỉ nói năng, đổ bể, xuất khẩu, cửa, lời nói.


Hoả lôi bự hạp: Khiết dã. Cắn hợp. Cấu hợp, bấu vấu, căn vặn vẹo, nhai, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, rộp vấn, hỏi han(học hỏi). Uy mị bất chấn đưa ra tượng: Tượng yếu ớt không chạy được; cào cấu, bắt tay, chà đạp.


Hoả phong đỉnh: Định dã. Nung đúc. Đứng được, cậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững vàng chắc, mong hẹn. Luyện dược thành đan đưa ra tượng: Tượng luyện dung dịch thành linh đơn; hẹn hẹn, học, đứng trên chỗ, an định.


Hoả thủy vị tế: Thất dã. Thất cách. Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Ưu trung vọng hỷ chi tượng: Tượng trong mẫu lo bao gồm cái mừng; nửa đường, không hay, xui, bài toán nửa thành nửa bại….


Hoả sơn lữ: khách hàng dã. Sản phẩm yếu. Đỗ nhờ, khách, sinh sống đậu, nhất thời trú, kê vào, gá vào, ký kết ngụ mặt ngoài, tính cách lang thang, ít tín đồ thân, không chính. Ỷ nhân tác giá bỏ ra tượng: Tượng nhờ bạn mai mối; lâm thời thời, xung quanh lề, phụ trợ.


Hoả địa tấn: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên mặt đất, ra mặt, trưng bày. Long kiến từơng trình chi tượng: Tượng rồng hiện nay điềm lành; phân phát triển.


Hoả thiên đại hữu: Khoan dã. Cả có. Tất cả nhiều, thong dong, dung dưỡng nhiều. Độ lượng rộng, có đức dày, thắp sáng lớn. Kim ngọc mãn con đường chitượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; chúng ta hữu, số nhiều.


Hoả trạch khuể: Quai dã. Hổ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến đổi quai xảo, như cung tên, súng đạn. Hồ đưa hổ oai bỏ ra tượng: Tượng con hồ dựa vào oai nhỏ hổ; nhờ, mượn sức, ra oai, giả tạo, lỡ việc, dở dang.


Thuần ly: Lệ dã. Nóng sáng. Sáng sủa sủa, trống trải, trống trơn, toả ra, dính vào, phụ bám, phô trương ra ngoài. Môn hộ bất ninh đưa ra tượng: Tượng chiến thắng không yên; có việc xui rủi.


Lôi phong hằng: Cửu dã. Ngôi trường cửu. Thọ dài. Chậm chạp, đạo bền chặt như vk chồng, kéo dãn dài câu chuyện, thâm nám giao, nghĩa rứa tri, xưa, cũ. Ngôi trường cửu đưa ra nghĩa chi tượng: Tượng gắn bó như đạo nghĩa; thường ngày, vết hằng, lối cũ, thói quen, đường mòn, không cố gắng đổi.


Lôi thủy giải: Tán dã. Nơi nơi. Tạo cho tan đi như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải bỏ ra tượng: Tượng sấm hễ mưa bay; bung ra, ly tán.


Lôi tô tiểu quá: Họa dã. Bất túc. Thiểu não, thiểu lý, nhát mọn, nhỏ dại nhặt, bẩn thỉu, thiếu hụt cường lực. Thượng hạ truân chuyên bỏ ra tượng: Tượng trên dưới gian nan, vất vả, bi lụy thảm; ép bức, không đầy đủ, trang bị nhỏ.


Lôi địa dự: chú ý dã. Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ chăm sóc dịch bỏ ra tượng: Tượng trên dưới vui vẻ; chờ, vày dự, động trên đất, hàng rào, cồn trong âm u, động trong manh nha; dè chừng.


Lôi thiên đại tráng: Chí dã. Trường đoản cú cường. Ý riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, bên trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, gồm lập trường, solo độc. Phượng tập đăng sơn đưa ra tượng: Tượng phượng đậu trên núi; cõi trên, câu hỏi riêng, từ mình, đụng trên cao, cất cánh trên cao, độc lập.


Lôi trạch quy muội: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, chen lẫn, đàn bà chi chung, gái lấy chồng. Ác qủy vi sủng đưa ra tượng: Tượng ma quái làm cho rối; ngốc muội, mờ mịt.


Lôi hoả phong: Thịnh đại dã. Hoà mỹ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người dân góp sức. Chí đồng đạo hợp đưa ra tượng: Tượng cùng đồng trung ương hiệp lực; nở lớn.

Xem thêm:


Thuần chấn: Động dã. Động dụng. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh, nẩy mầm. Trùng trùng chấn kinh chi tượng: Tượng khắp cùng dấy động; âm thanh, mở ra, xúc động.


Phong thủy hoán: Tán dã. Ly tán. Lan ra, tràn lan, nổi trôi, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt. Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: Tượng nước chạm chán gió thì phải tan nên chạy; phân ly, đi xa.


Phong tô tiệm: Tiến dã. Tuần tự. Trường đoản cú từ, thong thả đến, lần lần, bậc thang, bò tới, chậm chạp chạp, nhai nhỏ nuốt vào. Phúc lộc đồng lâm đưa ra tượng: Tượng phúc lộc thuộc đến; đi tới, tiến hành, tiến trình, đơn côi tự, từng bước, (động từ).


Phong địa quan: quan dã. Quan lại sát. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, duyệt y binh, khán trận, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.Vân bình tụ tán bỏ ra tượng: Tượng bèo mây rã hợp; Thấy, nhìn thấy, khách.


Phong thiên tè súc: Tắc dã. Dị đồng. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, gồm ý trái lại, ko hòa hợp, nhỏ nhen. Nỗ lực sắc bất điệu đưa ra tượng: Tượng giờ đờn không hoà điệu; khác lạ, quánh biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.


Phong trạch trung phu: Tín dã. Trung thật. Tín thật, bất ngờ vực, tất cả uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, sinh sống trong, sinh hoạt giữa. Nhu tại nội nhi đắc trung bỏ ra tượng: Tượng âm ở phía bên trong mà được giữa; trung hư, bốn tưởng ý thức thôi, trung niên, nội bộ bên trong.


Phong hoả gia nhân: Đồng dã. Nẩy nở. Là fan nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, bạn đồng nghiệp, bạn cùng xóm, sinh sôi, thêm nữa, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tử đưa ra tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm; việc trẻ con, phát sinh, việc phụ, việc nhỏ, có tác dụng thêm nữa, nhân sự.


Phong lôi ích: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, góp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng Hộc xung tiêu bỏ ra tượng: Tượng chim Hồng, chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi, bay đi, Thêm lợi, thêm lên, lấn tới.


Thuần tốn: Thuận nhập dã. Thuận nhập. Thẩm thấu, theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự che diếm sinh hoạt trong. Âm dương thăng giáng đưa ra tượng: Tượng khí âm khí và dương khí lên xuống giao hợp; thu nhập, nhập vào, nhập lại.


Thủy sơn kiển: nàn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chận lại, chậm chạp chạp, khập khiển, què quặt, cực nhọc khăn. Bất năng tiến giả đưa ra tượng: Tượng không năng đi; dừng lại.


Thủy địa tỷ: bốn dã. Chọn lọc. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tứ hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, quy căn, quy về một mối. Khử xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng vứt nịnh dụng trung; tuyển chọn, bạn thân, tách xuất.


Thủy thiên nhu: Thuận dã. Tương hội. Chờ đón vì có hiểm đằng trước, thuận theo, quây quần, hội tụ, vui hội, cứu giúp xét, nghiên cứu, chầu về. Quân tử hoan hội đưa ra tượng: Tượng quân tử hội hòa hợp vui vẻ, nhà hàng ăn uống chờ thời; song hội, anh em gặp nhau.


Thủy trạch tiết: Chỉ dã. Bớt chế. Chống ngừa, máu độ, chừng mực, kềm chế, sút bớt, các thì tràn. Trạch thượng hữu thủy đưa ra tượng: Tượng trên đầm bao gồm nước; huyết ra, nước trên váy tràn ra nhưng mà cũng còn giữ lại phần nào, nên gọi là giảm bớt thôi.


Thủy hoả ký kết tế: vừa lòng dã. Hiện nay hợp. Chạm chán nhau, cùng nhau, vẫn xong, bài toán xong, hiện nay thực, tiện ích nhỏ. Khô cứng tiểu giả bỏ ra tượng: Tượng việc nhỏ thì thành; kết hợp, đúng theo tác, từng cặp, hoàn thành, kế bên.


Thủy lôi truân: nạn dã. Gian lao. Yếu đuối đuối, không đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ. Chi phí hung hậu kiết bỏ ra tượng: Tượng trước dữ sau lành; cực nhọc khăn, gian nan, vướng víu.


Thủy phong tĩnh: Tịnh dã. Trầm lặng. Ở nơi nào cứ sinh sống yên địa điểm đó, xuống sâu, vực thẳm tất cả nước, bên dưới sâu, loại giếng. Kiền Khôn sất phối bỏ ra tượng: Tượng Trời Đất phối kết hợp lại; yên lặng, bất động, bình an, ổn định.


Thuần khảm: Hãm dã. Hãm hiểm. Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập gềnh, trắc trở, bắt buộc, kiềm hãm, thắng. Khổ tận cam lai đưa ra tượng: Tượng không còn khổ new đến sướng; cột gút, trụ cột, kẹt, kẹp, khóa, nước, lạnh, black tối, hiểm sâu, nghe được, ý thích.


Sơn địa bác: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột giật đi, ko lợi, rụng rớt, mang đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, bi thảm thảm. Lục thân băng thán bỏ ra tượng: Tượng bà nhỏ thân phù hợp xa lìa nhau; gạt bỏ, mất đi.


Sơn thiên đại súc: Tụ dã. Tích tụ. đựng tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, nhằm dành, .Đồng một số loại hoan hội bỏ ra tượng: Tượng đồng các loại hội vừa lòng vui vẻ, viên bộ; đại hội, gặp gỡ gỡ vào một phe.


Sơn trạch tổn: Thất dã. Tổn hại. Tổn thất, hao mất, thảm bại thiệt, bớt kém, giảm phần dưới bỏ phần trên là tổn hại. Chống nhân ám toán chi tượng: Tượng dự phòng sự ngầm hại, hao tổn.


Sơn hoả bí: mức độ dã. Quang quẻ minh. Trang sức, phản bội chiếu, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, nội soi, rõ ràng. Quang đãng minh thông tỏ chi tượng: Tượng quang đãng minh, sáng sủa, thấu suốt; bày tỏ.


Sơn lôi di: chăm sóc dã. Dung dưỡng. Chuyên lo, tu bổ, càng thêm, nạp năng lượng uống, té dưỡng, bồi dưỡng, ví như Trời nuôi muôn vật, Thánh nhân nuôi người. Phi Long nhập uyên bỏ ra tượng: Tượng long vào vực ngủ ngơi; Ý nuôi dưỡng, đợi đợi.


Sơn phong cổ: Sự dã. Sự biến. Sự cố, tất cả sự không im trong lòng, có tác dụng ngờ vực, khua, đánh, cài đặt chuốc mẫu hại, tiến công trống, khiến cho sợ sệt, sửa lại loại lỗi trước vẫn làm. Am sợ tương liên bỏ ra tượng: Tượng điều sợ cùng bao gồm liên hệ; sửa lại, lỗi hại.


Sơn thủy mông: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ mịt, mờ ám, ko minh bạch, đậy lấp, bao trùm, lấp chụp, ngốc dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: Tượng lưới trời giăng tư mặt; âm mưu, gài bẫy, hư ảo, ko biết.


Thuần cấn: Chỉ dã. Dừng nghỉ. Phòng giữ, ở, thôi, giới hạn lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Bảo thủ đãi thời chi tượng: Tượng tầm mức cũ chờ thời; đợi đợi.


Địa thiên thái: Thông dã. Điều hoà. Thông hiểu, thông suốt, gọi biết, am tường, quen biết, quen thuộc thuộc. Thiên Địa hòa xướng bỏ ra tượng: Tượng Trời Đất giao hòa; bởi nhau, thông nhau, huề, biết fan hiểu mình, thông tin.


Địa trạch lâm: Đại dã. Bao quản. Phệ lên, vấn đề lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, bên sư, kẻ cả, dạy dỗ dân, nhà thầu, giáng lâm, giáng hạ. Quân tử dĩ giáo tư bỏ ra tượng: Tượng tín đồ quân tử dạy dân, đậy chở, bảo bọc dân vô biên bến; thầy, nhà nhà, giám đốc, học.


Địa hoả minh sản: yêu quý dã. Hại đau. Yêu mến tích, bệnh dịch hoạn, bi thảm lo, đau lòng, tia nắng bị thương. Khiếp cức mãn đường chi tượng: Tượng gai góc đầy đường; u uất, vắng ngắt bóng, về tối tăm, bóng đêm, tắt hơi dạng.


Địa lôi phục: phản nghịch dã. Tái hồi. Tái diễn, lại có, trở về, quây đầu, mặt ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn bỏ ra tượng: Tượng ngoại trừ núi lại sở hữu núi nữa; bội nghịch bội, phản bội đòn, cồn trong manh nha, giật.


Địa phong thăng: Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, cất cánh lên ko trung, thăng chức, thăng hà . Phù giao trực thượng bỏ ra tượng: Tượng chòi đạp để ngoi lên trên.


Địa thủy sư: bọn chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa có tác dụng thầy vừa làm bạn, học hỏi và giao lưu lẫn nhau, níu vắt nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: Tượng bọn chúng ủng hộ nhau; nhà nhà, đứng đầu các ngành.


Địa đánh khiêm: Thoái dã. Thoái ẩn. Khiêm tốn, rún nhường, khiêm từ, cáo thoái, trường đoản cú giã, lui vào trong, giữ gìn nhốt vào trong, bế cửa, nội ngoại lăng nhục. Thượng hạ mông lung bỏ ra tượng: Tượng trên dưới hoang mang; phía sau, thoái lui.


Thuần khôn: Thuận dã. Nhu thuận. Thuận tòng, mềm dẽo, theo đường mà lại được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy, chìu theo, toại chí, đạt thành. Nhu thuận lợi trinh đưa ra tượng; biết chỗ có lợi mà nhờ, âm khí, âm u.

Tử Vi Cải Mênh: Giải mã ý nghĩa 64 quẻ gớm dịch chi tiết, đặc thù và tượng quẻ giỏi xấu. Kiến thức về tởm dịch bình thường như âm khí và dương khí ngũ hành, Tứ tượng chén quái, coi bói bởi quẻ dịch...


*

bí quyết Lập Quẻ ghê Dịch bằng Gieo Đồng chi phí Xu

0

Quẻ dịch lục hào được ông tổ ghê Phòng sáng chế vào thời Tây Hán nhằm mục đích rút ngắn những quy trình lập quẻ và duy trì cho đến ngày nay,...


*

bí quyết Lập Quẻ tởm Dịch Theo Thời Gian sớm nhất có thể

0

trước khi gieo quẻ kinh dịch, bắt buộc tìm không khí yên tĩnh. Cần triệu tập tinh thần, không được xem việc gieo quẻ là trò chơi, một...


*

Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

0

*Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế: Quẻ hung. Vị Tế có nghĩa là việc không thành, hỏa thủy bất giao, nên có hình tượng “Thái Tuế nguyệt kiến”. Quẻ...


*

Quẻ 63: Thủy Hỏa ký Tế

0

*Quẻ Thủy Hỏa ký Tế: Quẻ cát. Ký kết Tế có nghĩa là việc đang thành vì vậy nó có hình tượng “kim bảng đề danh”. Quẻ chỉ thời vận phân phát đạt,...


*

Quẻ 62: Lôi đánh Tiểu quá

0

*Quẻ Lôi đánh Tiểu Quá: Quẻ bình. Tè Quá tức là “dương”, dương vượt vượt âm, vày vậy nó tất cả hình tượng “vội qua ước nhỏ”. Quẻ có...


Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

0

*Quẻ Phong Trạch Trung Phu: Quẻ cát. Trung Phu tức là trung chính, tín nghĩa. Khuyên bạn lấy lòng chí thành, hư trọng điểm mà...


Quẻ 60: Thủy Trạch máu

0

*Quẻ Thủy Trạch Tiết: Tiết là vấn đề hòa, là ngày tiết chế. Điều hòa để con người họ hòa điệu cùng hoàn cảnh xã hội, tự nhiên và thoải mái và vũ...


Quẻ 59: phong thủy Hoán

0

*Quẻ tử vi Hoán: Quẻ hung. Hoán tức là tiêu tán, tản cơ mà không tụ, vì chưng vậy nó bao gồm hình tượng “cách sông quan sát vàng”. Quẻ có...


Quẻ 58: Thuần Đoài

0

*Quẻ Thuần Đoài: Quẻ cát. Đoài có nghĩa là vui vẻ, lâm sự mà vui. Vày vậy nó bao gồm hình tượng “nhân trời mưa tấn công vữa”. Quẻ bao gồm điềm “vô...


Quẻ 57: Thuần Tốn

0

*Quẻ Thuần Tốn: Quẻ cát. Tốn tức là thuận, tốn thuận nhưng mà nhập, vì chưng vậy bao gồm hình tượng “thuyền đơn côi được nước”. Quẻ khuyên răn rằng...


Quẻ 56: Hỏa tô Lữ

0

*Quẻ Hỏa tô Lữ: Quẻ hung. Lữ tức là ở trọ, ở nhờ, không thể tự do như bên mình được, bởi vì vậy nó tất cả hình tượng “chim bị đốt tổ”....


Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong

0

*Quẻ Lôi Hỏa Phong: Quẻ cát. Phong tức là lớn, mang sáng cơ mà động, bởi vậy nó gồm hình tượng “gương cổ sáng sủa lại”. Quẻ tất cả điềm tốt,...


Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

0

*Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Quẻ hung. Quy Muội có nghĩa là thiếu cô bé theo trưởng nam, âm dương không giao hợp, bởi vì vậy nó tất cả hình tượng...


Quẻ 53: Phong đánh Tiệm

0

*Quẻ Phong sơn Tiệm: Quẻ bình. Tiệm tức là tiến từng bước, bởi vậy nó có hình tượng “đi trên băng mỏng”. Khuyên nhủ mọi vấn đề hết sức...


Quẻ 52: Thuần Cấn

0

*Quẻ Thuần Cấn: Quẻ hung. Cấn tức là ngăn, dừng lại, phòng chặn quán triệt tiến, ví thể tất cả hình tượng “anh lùn hái táo”. Quẻ khuyên...


Quẻ 51: Thuần Chấn

0

*Quẻ Thuần Chấn: Quẻ cát. Chấn có nghĩa là động, chấn động, làm cho kinh hoàng trăm dặm, bởi vậy nó bao gồm hình tượng “chuông rubi ngân...


Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

0

*Quẻ Hỏa Phong Đỉnh: Quẻ cát. Đỉnh tức là dụng nắm nấu nướng, nấu nạp năng lượng để nuôi dưỡng hiền tài, gồm hình tượng tín đồ đánh cá được...


Quẻ 49: Trạch Hỏa phương pháp

0

*Quẻ Trạch Hỏa Cách: Quẻ cát. Cách tức là đổi mới, cải cách, giải pháp mạng, là biến đổi những gì cũ kỹ, hủ bại, trở thành hung thành cát,...


Quẻ 48: Thủy Phong tỉnh giấc

0

*Quẻ Thủy Phong Tỉnh: Quẻ cát. Tỉnh có nghĩa là huyệt thông, nước phun từ giếng ra, vị vậy mới gồm hình tượng giếng khô phun nước....


Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn

0

*Quẻ Trạch Thủy Khốn: Quẻ hung. Khốn tức là khốn đốn, không thể thoát thoát ra khỏi cảnh bị sa lầy. Vì chưng vậy, nó bao gồm hình tượng mồi nhử chim...


Quẻ 46: Địa Phong Thăng

0

*Quẻ Địa Phong Thăng: Quẻ cát. Quẻ Thăng bàn về việc tiến cách của một hiền hậu nhân, leo dần các cấp bậc công danh, để mà tiến mãi lên...


Quẻ 45: Trạch Địa Tụy

0

*Quẻ Trạch Địa Tụy: Quẻ cát. Tụy tức là tụ, vạn đồ tụ hợp, bao gồm hình tượng “cá chép hóa rồng”. Đại ý quẻ tất cả tượng: muốn họp...


Quẻ 44: Thiên Phong Cấu

0

*Quẻ Thiên Phong Cấu: Quẻ cát. Cấu tức là không hẹn mà lại gặp, tất cả hình tượng “gặp chúng ta quê người”. Khuyên người phải chế ngự tiểu...


Quẻ 43: Trạch Thiên Quải

0

*Quẻ Trạch Thiên Quải: Quẻ cát. Quải có nghĩa là cương quyết, trẻ trung và tràn đầy năng lượng mà vui vẻ, bởi vậy nó có hình tượng “ong ra khỏi lưới”. Khuyên...


Quẻ 42: Phong Lôi Ích

0

*Quẻ Phong Lôi Ích: Quẻ cát. Ích có nghĩa là tăng lợi ích, có ích không tổn hao, vì chưng vậy tất cả hình tượng “cây thô nở hoa”. Khuyên nhủ người...


Quẻ 41: sơn Trạch Tổn

0

*Quẻ đánh Trạch Tổn: Quẻ hung. Tổn tức là giảm, hao tổn, tổn nội ích ngoại nên nó có hình mẫu là “xe đẩy rơi chốt”. Quẻ gồm điềm...


Quẻ 40: Lôi Thủy Giải

0

*Quẻ Lôi Thủy Giải: Quẻ cát. Giải có nghĩa là khó khăn tiêu tan, khó khăn không còn, chính vì như thế nó tất cả hình tượng “thoát nạn làm việc ngũ quan”....


Quẻ 39: Thủy đánh Kiển

0

*Quẻ Thủy tô Kiển: Quẻ hung. Kiển tức là khó khăn, gian khó, tượng “bùn, tuyết đầy đường”, mưu sự không đúng. Khuyên fan gặp...


Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

0

*Quẻ Hỏa Trạch Khuê: Quẻ hung. Khuê tức là quái dị, trái với đạo lý thông thường. Tính nết kì quái, trái ngược với đạo lý, cho...


Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

0

*Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân: Quẻ cát. Gia Nhân có nghĩa là người trong một nhà, gồm hình tượng “xem hoa vào gương”. Khuyên người nên...


Quẻ 36: Địa Hỏa Minh Di

0

*Quẻ Địa Hỏa Minh Di: Quẻ hung. Minh Di có nghĩa là “nhìn thấy kẻ bị thương”, chính vì như vậy có mẫu “qua sông phá cầu”. Quẻ thể hiện...


Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn

0

*Quẻ Hỏa Địa Tấn: Quẻ cát. Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến lên. Quẻ Tấn chỉ thời cục đang cực thịnh, mọi việc trôi rã tiến...


Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

0

*Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng: Quẻ cát. Đại Tráng tức là thịnh vượng, các bước hưng thịnh, bao gồm hình tượng “người thợ mộc được gỗ”....


Quẻ 33: Thiên đánh Độn

0

*Quẻ Thiên sơn Độn: Quẻ hung. Độn tức là ẩn đi, thoái lui. Quẻ Độn chỉ thời cuộc biến hóa đổi, cái xuất sắc giảm dần, loại xấu thắng thế,...


Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

0

*Quẻ Lôi Phong Hằng: Quẻ cát. Hằng có nghĩa là bên lâu, lâu dài. Quẻ có tượng “cá từ bỏ vào lưới”, bộc lộ sự may mắn, bị bệnh tiêu...


Quẻ 31: Trạch tô Hàm

0

*Quẻ Trạch đánh Hàm: Quẻ cát. Hàm có nghĩa là cảm, cảm thông, giao cảm. Quẻ chỉ thời vận bổ ích cho giới trẻ. Con tín đồ dễ thông cảm...


Quẻ 30: Thuần Ly

0

*Quẻ Thuần Ly: Quẻ cát. Ly tức là dựa nương. Răn dạy người dựa vào sự công chính mới hay mới lợi. Giữ lại trọn tấm lòng nhu thuận,...


Quẻ 29: Thuần khảm

1

*Quẻ Thuần Khảm: Quẻ hung. Khảm tức là hố, lõm, trũng, biểu tượng đáy sông tìm trăng. Quẻ bao gồm ý tượng độc nhất vô nhị thời gặp khó khăn, hung...


Quẻ 28: Trạch Phong Đại thừa

0

*Quẻ tô Trạch Phong Đại Quá: Đại Quá có nghĩa là vượt mức, quá nhiều. Quá mức không ít là tai họa, chính vì thế nó bao gồm hình tượng của nằm...


Quẻ 27: đánh Lôi Di

0

*Quẻ sơn Lôi Di: Quẻ bình. Di có nghĩa là nuôi dưỡng, ý quẻ mong nói cẩn trọng nói năng, huyết chế ăn uống uống. Quẻ chỉ vận rứa bề ngoài...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *