Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 238 của bộ tài chính

- Theo đó, Thông tứ số 238/2016 phát hành biểu giá thương mại & dịch vụ kiểm định bình yên kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị cùng xe máy chuyên cần sử dụng đang lưu lại hành vậy cho biểu giá thành tại Thông tứ 114/2013/TT-BTC. Biểu giá gồm một số đổi khác như sau:

+ Thông tứ 238/BTC quy định rõ ràng các loại xe cơ giới để khẳng định rõ mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường.

Bạn đang xem: Thông tư 238 của bộ tài chính

+ bổ sung thêm mức ngân sách dịch vụ cho những loại xe máy chuyên dùng giao hàng trong sân golf, khu giải trí và các loại xe pháo máy chuyên dùng khác như xe quét, chà sàn; xe tô kẻ đường, xe từ đổ bánh lốp, bánh xích; xe cộ kéo, trang bị kéo nông nghiệp, lâm nghiệp.

- Đồng thời, Thông tư 238/2016 vẫn không thay đổi một số mức ngân sách dịch vụ như:

+ Thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe cộ máy chuyên dùng cải tạo là 300.000 đồng/chiếc;

+ đổi khác mục đích áp dụng (công dụng) của xe pháo cơ giới, xe thiết bị chuyên sử dụng là 910.000 đồng/xe;

+ chuyển đổi hệ thống, tổng thành xe pháo cơ giới, xe trang bị chuyên sử dụng là 560.000 đồng/xe;

+ Giá dịch vụ đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị chất vấn xe cơ giới là 450.000 đồng/thiết bị.

Theo Thông tứ số 238/BTC, lúc thu tiền dịch vụ, đơn vị chức năng đăng kiểm sử dụng hóa đơn đáp ứng dịch vụ theo quy định tại những văn phiên bản hiện hành. Đơn vị đăng kiểm bao gồm nghĩa vụ công khai minh bạch thông tin với niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được và bao gồm quyền quản lí lý, thực hiện số chi phí còn lại sau khoản thời gian đã nộp thuế theo cơ chế của pháp luật.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 238/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆMÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI xe CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ xe pháo MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH;ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA xe cộ CƠ GIỚI

Căn cứ Luật giao thông đườngbộ số 23/2008/QH12 ngày 13 mon 11 năm 2008;

Căn cứ phương tiện Giá số11/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ phương pháp Phí và lệ giá thành số97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một số điều của biện pháp Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề xuất của cục trưởng Cục
Quản lý giá,

Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm banhành Thông tư khí cụ về giá dịch vụ thương mại kiểm định bình an kỹ thuật và bảo đảm an toàn môitrường đối với xe cơ giới, thiết bị với xe thứ chuyên cần sử dụng đang giữ hành; đánhgiá, hiệu chuẩn thiết bị đánh giá xe cơ giới.

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy địnhvề giá thương mại dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo môi trường đối với xe cơ giới,thiết bị cùng xe sản phẩm công nghệ chuyên dùng đang lưu giữ hành; tiến công giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểmtra xe cộ cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổchức, cá thể được đơn vị chức năng đăng kiểm tiến hành việc kiểm định bình yên kỹ thuậtvà bảo đảm môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe sản phẩm chuyên dùng đanglưu hành chịu trách nhiệm giao dịch giá dịch vụ cho 1-1 vịđăng kiểm theo quy định tại Thông tứ này.

2. Đơn vị đăng kiểmthực hiện vấn đề kiểm định bình yên kỹ thuật và bảo vệ môi trường so với xe cơ giới,thiết bị và xe sản phẩm công nghệ chuyên sử dụng đang giữ hành.

3. Tổ chức, cánhân có tương quan khác.

Điều 3. Giá dịch vụ kiểm định

1. Giá dịch vụ thương mại kiểm định an ninh kỹ thuật và đảm bảo môi trường đối vớixe cơ giới, thiết bị cùng xe vật dụng chuyên sử dụng đang lưu lại hành; tiến công giá, hiệu chuẩnthiết bị kiểm tra xe cơ giới triển khai theo dụng cụ tại Biểu giá thương mại dịch vụ kèmtheo Thông tứ này.

Giá dịch vụ thương mại quy địnhtại Thông tư này là giá bán đã bao gồm thuế giá bán trị tăng thêm nhưngkhông bao hàm lệ phí cấp Giấy ghi nhận kiểm định bình yên kỹ thuật và bảo vệmôi trường đối với xe cơ giới, xe sản phẩm chuyên cần sử dụng theo quyđịnh của cục Tài bao gồm và chi phí ăn ở, đi lại, thông tinliên lạc để giao hàng công tác chất vấn ở mọi nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểmtrên 100 km. Túi tiền ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để giao hàng công tác kiểmtra ở đông đảo nơi cách xa trụ sở đơn vị chức năng đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo hiện tượng hiện hành của Bộ
Tài thiết yếu về chế độ công tác phí so với các cơ sở nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập.

2. Khi thu tiền dịch vụ, đơn vị chức năng đăng kiểm thực hiện hóa đơn cung ứng dịch vụtheo điều khoản tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chínhphủ chế độ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số04/2014/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm năm trước của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31 tháng 3 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 với Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01 năm năm trước của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ và văn phiên bản thay cầm hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đơn vị đăng kiểm gồm nghĩa vụ công khai minh bạch thông tin với niêm yết giá bán dịch vụ,nộp thuế so với số tiền thu được và có quyền quản ngại lý, áp dụng số chi phí còn lạisau khi sẽ nộp thuế theo hiện tượng của pháp luật.

Điều4. Tổ chức triển khai thực hiện

2. Trong quá trìnhthực hiện, nếu tất cả vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh kịpthời về bộ Tài chính để nghiên cứu, phía dẫn./.

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở giao thông vận tải, viên Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Công báo; - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - Cục bình chọn văn bạn dạng (Bộ tư pháp); - viên Đăng kiểm Việt Nam; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - những đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Website cỗ Tài chính; - Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG nai lưng Văn Hiếu

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸTHUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI xe pháo CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ xe MÁY CHUYÊN DÙNGĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA xe CƠ GIỚI

I. Mức ngân sách dịch vụ kiểm định bình an kỹ thuật và đảm bảo môi trường đốivới xe pháo cơ giới sẽ lưu hành

1. Biểu 1:

Đơn vịtính: 1.000 đồng/xe

TT

Loại xe pháo cơ giới

Mức giá

1

Xe xe hơi tải có cân nặng hàng chuyên chở chất nhận được tham gia giao thông trên đôi mươi tấn, xe ô tô đầu kéo có cân nặng kéo theo cho phép tham gia giao thông vận tải trên 20t và những loại xe ô tô chuyên dùng

560

2

Xe xe hơi tải có trọng lượng hàng chăm chở có thể chấp nhận được tham gia giao thông trên 7t đến đôi mươi tấn, xe ô tô đầu kéo có cân nặng kéo theo chất nhận được tham gia giao thông vận tải đến 20t và những loại lắp thêm kéo

350

3

Xe ô tô tải có cân nặng hàng siêng chở chất nhận được tham gia giao thông vận tải trên 2 tấn mang đến 7 tấn

320

4

Xe xe hơi tải có khối lượng hàng siêng chở được cho phép tham gia giao thông vận tải đến 2 tấn

280

5

Máy kéo, xe pháo chở hàng tứ bánh bao gồm gắn đụng cơ, xe chở fan bốn bánh bao gồm gắn hộp động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

180

6

Rơ moóc, sơ mày rơ moóc

180

7

Xe ô tô chở bạn trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

350

8

Xe ô tô chở tín đồ từ 25 mang lại 40 ghế (kể cả lái xe)

320

9

Xe xe hơi chở bạn từ 10 ghế mang lại 24 ghế (kể cả lái xe)

280

10

Xe ô tô chở tín đồ dưới 10 khu vực ngồi, xe xe hơi cứu thương

240

11

Xe ba bánh và các loại phương tiện đi lại vận chuyển tương tự

100

2. Mọi xe cơ giới kiểm địnhkhông đạt tiêu chuẩn bình an kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải bảo dưỡng sữachữa để kiểm tra lại. Giá các lần kiểm tra lại được xem như sau:

a) Nếu vấn đề kiểm định lại được tiếnhành cùng trong ngày (trong giờ có tác dụng việc) cùng với lần kiểm định trước tiên thì: miễn thu đốivới kiểm tra lại lần 1 với 2; kiểm tra lại tự lần sản phẩm công nghệ 3 trở đi các lần kiểm địnhlại thu bằng 50% mức giá vẻ ngoài tại Biểu 1.

b) Nếu việc kiểm định lại được tiếnhành sau 01 ngày với trong thời hạn 07 ngày (không đề cập ngày ngủ theo chế độ)tính từ thời điểm ngày kiểm định lần đầu, các lần kiểm định lại thu bằng một nửa giá quy địnhtại Biểu 1.

c) Nếu vấn đề kiểm định lại được thực hiện sau 7 ngày (không đề cập ngày nghỉ ngơi theochế độ) tính từ thời điểm ngày kiểm định lần đầu thì giá chỉ kiểm định được xem như kiểm địnhlần đầu.

3. Chu chỉnh xe cơ giới để cung cấp Giấychứng nhấn kiểm định bình an kỹ thuật và bảo vệ môi ngôi trường (có thời hạn khôngquá 15 ngày) thu bằng 100% giá dụng cụ tại Biểu 1.

4. Kiểm định mang tính giám định kỹthuật, tiến công giá unique theo yêu mong của tổ chức, cá thể được thu cùng với mứcgiá thỏa thuận hợp tác nhưng không vượt thừa 3 lần mức chi phí quy định tại Biểu 1.

II. Mức giá dịchvụ kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo môi trường so với thiết bị, xe cộ máychuyên dùng đang lưu lại hành

1. Biểu 2

Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

TT

Loại máy kiểm định

Mức giá

Lần đầu

Định kỳ

I

Máy làm cho đất cùng vật liệu

1

Máy ủi công suất đến 100 mã lực

340

270

2

Máy ủi công suất từ 101 cho 200 mã lực

420

340

3

Máy ủi hiệu suất trên 200 mã lực

500

400

4

Máy san công suất đến 130 mã lực

450

365

5

Máy san năng suất trên 130 mã lực

530

420

6

Máy cạp thể tích thùng chứa đến 24m3

500

410

7

Máy cạp thể tích thùng cất trên 24m3

600

480

8

Máy đào rãnh; sản phẩm đào, cào di chuyển vật liệu; máy phá dỡ; máy búa phá dỡ; trang bị xếp dỡ, đồ vật kẹp; vật dụng xúc, đào, xúc đào thể tích gầu mang lại 1m3 (*)

560

450

9

Máy xúc, đào, xúc đào thể tích gầu trên 1m3 (*)

670

530

II

Xe, thứ thiết bị gia vậy nền móng, mặt đường

1

Máy khoan

500

410

2

Máy khoan cọc nhồi

560

450

3

Máy đóng góp cọc; sản phẩm công nghệ đóng, nhổ cọc hộ lan đường bộ

560

450

4

Máy rải lớp đá sỏi

390

310

5

Hệ thống nghiền cọc thuỷ lực

280

230

6

Máy xay cọc bấc thấm

530

420

7

Xe lu bánh thép mang đến 5 tấn

340

270

8

Xe lu bánh thép trên 5 tấn

390

310

9

Xe lu bánh lốp

390

310

10

Xe lu chân cừu; lu bánh láo hợp; lu rung; xe sản xuất xung chấn

340

270

11

Máy rải bê tông các loại công suất đến 90 mã lực (67k
W)

450

360

12

Máy rải bê tông những loại năng suất trên 90 mã lực (67k
W)

530

420

13

Máy cào tách bóc mặt đường; thứ cào tách bóc và tái chế nguội khía cạnh đường; thứ gia cố bề mặt đường

390

310

III

Xe, máy với thiết bị cung cấp bê tông và vật tư cho bê tông

1

Máy bơm bê tông; xe cộ bơmbê tông, xịt bê tông

340

270

2

Máy xay đá và chuyển động băng tải; lắp thêm nghiền, sàng đá năng suất nghiền mang đến 25m3/h; máy cắt đá

420

340

3

Máy xay đá và chuyển vận băng tải; lắp thêm nghiền, sàng đá năng suất ép trên 25m3/h

560

450

IV

Các loại xe máy chuyên dùng ship hàng trong sảnh golf, khu vực giải trí

Xe địa hình, xe pháo chở hàng, xe phục vụ giải khát trong sảnh golf, xe lu cỏ trong sảnh golf, xe cộ phun, tưới sử dụng trong sảnh golf, xe cộ phun, tưới hóa học lỏng, xe san mèo trong sảnh golf, quần thể giải trí.

280

180

V

Các dòng xe máy chuyên dùng khác

1

Xe quét, chà sàn; xe pháo chở hàng trong bên xưởng

280

180

2

Xe tô kẻ đường, xe quét đường, nhà xưởng; xe cộ chuyên sử dụng trộn rác, khai quật gỗ, chở thứ liệu những loại

560

450

3

Xe từ đổ bánh lốp, bánh xích

560

450

4

Xe kéo, trang bị kéo nông nghiệp, lâm nghiệp gia nhập giao thông

390

310

VI

Các các loại thiết bị nâng: đề xuất trục, xe pháo nâng, yêu cầu cẩu tất cả sức nâng (**)

1

Dưới 1 tấn

700

700

2

Từ 1 tấn mang đến 3 tấn

840

840

3

Trên 3 tấn mang lại 5 tấn

1.120

1.120

4

Trên 5t đến 7,5 tấn

1.400

1.400

5

Trên 7,5 tấn mang đến 10 tấn

2.100

2.100

6

Trên 10 tấn đến 15 tấn

2.380

2.380

7

Trên 15t đến đôi mươi tấn

2.800

2.800

8

Trên 20t đến 30 tấn

3.500

3.500

9

Trên 30 tấn đến 50 tấn

3.780

3.780

10

Trên 50 tấn cho 75 tấn

4.200

4.200

11

Trên 75 tấn cho 100 tấn

4.900

4.900

12

Trên 100 tấn

5.600

5.600

VII

Các một số loại xi téc, bình xăng CNG, LPG (***)

1

Đến 0,3 m3

530

130

2

Trên 0,3 m3 mang đến 1,0 m3

540

160

3

Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3

570

210

4

Trên 2,5 m3 cho 5,0 m3

590

260

5

Trên 5,0 m3 mang đến 10 m3

620

320

6

Trên 10m3

700

410

(*) Thể tích gầu được xem làthể tích của gầu lớn nhất;

(**) Đối với những loại thiết bịnâng, giả dụ chỉ kiểm tra phần di chuyển thì giá thu bởi 40% mức chi phí quy định tại
Biểu 2; giả dụ chỉ kiểm tra phần nâng thì giá bán thu bởi 60% mức giá quy định tại
Biểu 2;

(***) Đối với các loại bìnhxi téc, bình xăng CNG, LPG có chu kỳ luân hồi kiểm tra từ 1 năm trở lên, giá đượctính là mức ngân sách định kỳ hàng năm nhân với số năm trong chu kỳ luân hồi kiểm tra.

Ghi chú:Đối với một số loại thiết bị, xe pháo máy chuyên dùng có nhiều tài năng thìgiá chỉ tính so với tính năng có mức chi phí cao nhất.

2. Phần nhiều thiết bị, xe cộ máychuyên sử dụng kiểm định ko đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cùng bảovệ môi trường thiên nhiên phải bảo trì sữa chữa để kiểm tra lại những hạng mục không đạttiêu chuẩn. Giá những lần kiểm tra lại được xem như sau:

a) Nếu vấn đề kiểm định lại được tiếnhành cùng ngày (trong giờ làm cho việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đốivới kiểm tra lại lần 1 với 2; kiểm tra lại từ bỏ lần vật dụng 3 trở đi mỗi lần kiểm địnhlại thu bằng 50% mức giá nguyên lý tại Biểu 2.

b) nếu việckiểm định lại được triển khai sau 01 ngày với trong thời hạn 07 ngày (không nói ngàynghỉ theo chế độ) tính từ thời điểm ngày kiểm định thứ 1 thì mỗi lần kiểm định lại thubằng 1/2 mức giá điều khoản tại Biểu 2.

c) Nếu việc kiểm định lại được tiếnhành sau 7 ngày (không đề cập ngày ngủ theo chế độ) tính từ thời điểm ngày kiểm định lần đầuthì giá chỉ kiểm định được xem như kiểm nghiệm lần đầu.

3. Ngôi trường hợp có thiết bị, xe máychuyên sử dụng khác không được quy định vào biểu giá bán này thì địa thế căn cứ vào quy địnhcủa bên nước để những bên liên quan thống nhất mức ngân sách kiểm định rõ ràng theonguyên tắc bảo đảm an toàn hài hoà tác dụng của các bên.

Xem thêm: Cách Chỉnh Chỉ Máy Vắt Sổ 4 Sợi Nhanh, Chuẩn, Đẹp, Hướng Dẫn Chỉnh Máy Vắt Sổ

4. Kiểm nghiệm mangtính giám định kỹ thuật, tấn công giá unique theo yêu mong của tổ chức, cá nhânđược thu với mức giá thoả thuận tuy nhiên không vượt thừa 3 lần mức giá quy định tại
Biểu 2.

III. Mức chi phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới,xe máy chuyên sử dụng trong cải tạo

1. Biểu 3a:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

TT

Nội dung đánh giá và thẩm định thiết kế

Mức giá

1

Thẩm định xây cất xe cơ giới, xe sản phẩm chuyên sử dụng cải tạo

300

2

Soát xét hồ sơcho phép xây đắp cải sản xuất lần tiếp theo so với xe cơ giới, xe máy chăm dùng

150

2. Biểu 3b:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

TT

Nội dung nghiệm thu cải tạo

Mức giá

1

Thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) của xe cộ cơ giới, xe cộ máy siêng dùng

910

2

Thay thay đổi hệ thống, tổng thành xe pháo cơ giới, xe máy chuyên dùng

560

IV. Mứcgiá thương mại dịch vụ đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị chất vấn xe cơ giới

1. Biểu 4

Đơnvị tính:1.000 đồng/thiết bị

TT

Nội dung công việc

Mức giá

1

Đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị kiểm tra xe cơ giới

450

2. Trường hợpthiết bị khi đánh giá không đạt tiêu chuẩn của bên chế tạo, đề nghị sửa chữa, hiệuchỉnh và đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh lại hoặc thiết bị kiểm soát hư hỏng đột nhiên xuất phảisửa chữa và tấn công giá, hiệu chuẩn chỉnh trước thời hạn, giá đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh lạiđược tính như giá định biện pháp tại Biểu 4./.

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay thay Văn bạn dạng song ngữ

Thông tứ 238/2016/TT-BTC luật pháp về giá dịch vụ thương mại kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị với xe lắp thêm chuyên sử dụng đang lưu hành; tấn công giá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị bình chọn xe cơ giới do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính ban hành


*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 238/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆMÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI xe cộ CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ xe cộ MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH;ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA xe cộ CƠ GIỚI

Căn cứ Luật giao thông đườngbộ số 23/2008/QH12 ngày 13 mon 11 năm 2008;

Căn cứ nguyên tắc Giá số11/2012/QH13 ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012;

Căn cứ pháp luật Phí và lệ chi phí số97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một vài điều của pháp luật Giá với Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2016 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng Cục
Quản lý giá,

Bộ trưởng bộ Tài chính banhành Thông tư vẻ ngoài về giá thương mại & dịch vụ kiểm định bình yên kỹ thuật và đảm bảo môitrường so với xe cơ giới, thiết bị với xe trang bị chuyên sử dụng đang lưu hành; đánhgiá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị bình chọn xe cơ giới.

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy địnhvề giá thương mại dịch vụ kiểm định bình an kỹ thuật và đảm bảo môi trường đối với xe cơ giới,thiết bị với xe máy chuyên dùng đang giữ hành; tấn công giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểmtra xe pháo cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những cơ quan, tổchức, cá nhân được đơn vị chức năng đăng kiểm thực hiện việc kiểm định bình an kỹ thuậtvà bảo đảm môi trường so với xe cơ giới, thiết bị với xe sản phẩm chuyên dùng đanglưu hành chịu trách nhiệm giao dịch giá dịch vụ cho đối kháng vịđăng kiểm theo giải pháp tại Thông bốn này.

2. Đơn vị đăng kiểmthực hiện việc kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường đối với xe cơ giới,thiết bị cùng xe lắp thêm chuyên sử dụng đang lưu giữ hành.

3. Tổ chức, cánhân có liên quan khác.

Điều 3. Giá thương mại dịch vụ kiểm định

1. Giá thương mại & dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường đối vớixe cơ giới, thiết bị cùng xe máy chuyên sử dụng đang giữ hành; tấn công giá, hiệu chuẩnthiết bị kiểm soát xe cơ giới tiến hành theo khí cụ tại Biểu giá dịch vụ thương mại kèmtheo Thông tư này.

Giá dịch vụ thương mại quy địnhtại Thông tứ này là giá bán đã có thuế giá chỉ trị tăng thêm nhưngkhông bao hàm lệ phí cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định bình yên kỹ thuật cùng bảo vệmôi trường đối với xe cơ giới, xe sản phẩm chuyên sử dụng theo quyđịnh của bộ Tài chính và giá cả ăn ở, đi lại, thông tinliên lạc để phục vụ công tác soát sổ ở phần lớn nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểmtrên 100 km. Giá cả ăn ở, đi lại, tin tức liên lạc để phục vụ công tác kiểmtra ở đầy đủ nơi phương pháp xa trụ sở đơn vị đăng kiểm bên trên 100 km (nếu có) thực hiện theo cơ chế hiện hành của Bộ
Tài thiết yếu về chính sách công tác phí so với các cơ quan nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập.

2. Khi thu tiền dịch vụ, đơn vị chức năng đăng kiểm áp dụng hóa đơn cung ứng dịch vụtheo pháp luật tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chínhphủ lao lý về hóa đơn bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ; Nghị định số04/2014/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm năm trước của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 của chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tứ số 39/2014/TT-BTC ngày31 mon 3 năm năm trước của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 với Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, đáp ứng dịchvụ cùng văn phiên bản thay vậy hoặc văn bạn dạng đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật (nếu có).

Đơn vị đăng kiểm bao gồm nghĩa vụ công khai minh bạch thông tin với niêm yết giá bán dịch vụ,nộp thuế đối với số tiền nhận được và bao gồm quyền quản ngại lý, áp dụng số tiền còn lạisau khi đã nộp thuế theo cơ chế của pháp luật.

Điều4. Tổ chức thực hiện

2. Trong vượt trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịpthời về bộ Tài chủ yếu để nghiên cứu, phía dẫn./.

Nơi nhận: - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thiếu thư; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - Toà án nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở giao thông vận tải, cục Thuế, KBNN những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Công báo; - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - Cục chất vấn văn bạn dạng (Bộ tư pháp); - viên Đăng kiểm Việt Nam; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Website bộ Tài chính; - Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG trần Văn Hiếu

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸTHUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI xe CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ xe MÁY CHUYÊN DÙNGĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA xe CƠ GIỚI

I. Mức chi phí dịch vụ kiểm định bình yên kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường đốivới xe cộ cơ giới đang lưu hành

1. Biểu 1:

Đơn vịtính: 1.000 đồng/xe

TT

Loại xe pháo cơ giới

Mức giá

1

Xe xe hơi tải có cân nặng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông vận tải trên 20 tấn, xe xe hơi đầu kéo có trọng lượng kéo theo chất nhận được tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe xe hơi chuyên dùng

560

2

Xe xe hơi tải có khối lượng hàng siêng chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có trọng lượng kéo theo được cho phép tham gia giao thông vận tải đến 20 tấn và các loại đồ vật kéo

350

3

Xe ô tô tải có trọng lượng hàng siêng chở chất nhận được tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn

320

4

Xe xe hơi tải có khối lượng hàng chăm chở chất nhận được tham gia giao thông vận tải đến 2 tấn

280

5

Máy kéo, xe chở hàng tứ bánh gồm gắn động cơ, xe cộ chở bạn bốn bánh gồm gắn hộp động cơ và những loại phương tiện vận đưa tương tự

180

6

Rơ moóc, sơ ngươi rơ moóc

180

7

Xe ô tô chở fan trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe cộ buýt

350

8

Xe xe hơi chở bạn từ 25 mang lại 40 ghế (kể cả lái xe)

320

9

Xe ô tô chở tín đồ từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

280

10

Xe xe hơi chở tín đồ dưới 10 khu vực ngồi, xe ô tô cứu thương

240

11

Xe ba bánh và các loại phương tiện vận gửi tương tự

100

2. Hầu hết xe cơ giới kiểm địnhkhông đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo đảm môi ngôi trường phải bảo dưỡng sữachữa để chu chỉnh lại. Giá các lần kiểm tra lại được xem như sau:

a) Nếu vấn đề kiểm định lại được tiếnhành cùng trong ngày (trong giờ làm cho việc) cùng với lần kiểm định thứ nhất thì: miễn thu đốivới chu chỉnh lại lần 1 với 2; chu chỉnh lại từ lần vật dụng 3 trở đi những lần kiểm địnhlại thu bằng 50% mức giá phương tiện tại Biểu 1.

b) Nếu việc kiểm định lại được tiếnhành sau 01 ngày với trong thời hạn 07 ngày (không đề cập ngày ngủ theo chế độ)tính từ thời điểm ngày kiểm định lần đầu, các lần kiểm định lại thu bằng một nửa giá quy địnhtại Biểu 1.

c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không nhắc ngày ngủ theochế độ) tính từ ngày kiểm định đầu tiên thì giá kiểm định được xem như kiểm địnhlần đầu.

3. Kiểm định xe cơ giới để cấp cho Giấychứng nhấn kiểm định an ninh kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có thời hạn khôngquá 15 ngày) thu bằng 100% giá nguyên lý tại Biểu 1.

4. Kiểm định mang tính chất giám định kỹthuật, tấn công giá unique theo yêu cầu của tổ chức, cá thể được thu với mứcgiá thỏa thuận nhưng ko vượt vượt 3 lần mức giá quy định tại Biểu 1.

II. Mức giá thành dịchvụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường so với thiết bị, xe pháo máychuyên cần sử dụng đang lưu giữ hành

1. Biểu 2

Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

TT

Loại máy kiểm định

Mức giá

Lần đầu

Định kỳ

I

Máy làm cho đất với vật liệu

1

Máy ủi công suất đến 100 mã lực

340

270

2

Máy ủi hiệu suất từ 101 mang đến 200 mã lực

420

340

3

Máy ủi hiệu suất trên 200 mã lực

500

400

4

Máy san năng suất đến 130 mã lực

450

365

5

Máy san công suất trên 130 mã lực

530

420

6

Máy cạp thể tích thùng đựng đến 24m3

500

410

7

Máy cạp thể tích thùng cất trên 24m3

600

480

8

Máy đào rãnh; vật dụng đào, cào di chuyển vật liệu; lắp thêm phá dỡ; đồ vật búa phá dỡ; sản phẩm xếp dỡ, lắp thêm kẹp; thiết bị xúc, đào, xúc đào thể tích gầu cho 1m3 (*)

560

450

9

Máy xúc, đào, xúc đào thể tích gầu bên trên 1m3 (*)

670

530

II

Xe, vật dụng thiết bị gia vắt nền móng, phương diện đường

1

Máy khoan

500

410

2

Máy khoan cọc nhồi

560

450

3

Máy đóng cọc; đồ vật đóng, nhổ cọc hộ lan con đường bộ

560

450

4

Máy rải đá sỏi

390

310

5

Hệ thống ép cọc thuỷ lực

280

230

6

Máy xay cọc bấc thấm

530

420

7

Xe lu bánh thép đến 5 tấn

340

270

8

Xe lu bánh thép trên 5 tấn

390

310

9

Xe lu bánh lốp

390

310

10

Xe lu chân cừu; lu bánh láo lếu hợp; lu rung; xe tạo nên xung chấn

340

270

11

Máy rải bê tông những loại năng suất đến 90 sức ngựa (67k
W)

450

360

12

Máy rải bê tông những loại năng suất trên 90 mã lực (67k
W)

530

420

13

Máy cào tách mặt đường; thiết bị cào tách bóc và tái chế nguội phương diện đường; máy gia cố mặt phẳng đường

390

310

III

Xe, máy cùng thiết bị chế tạo bê tông và vật tư cho bê tông

1

Máy bơm bê tông; xe cộ bơmbê tông, phun bê tông

340

270

2

Máy nghiền đá và chuyển động băng tải; đồ vật nghiền, sàng đá năng suất nghiền mang lại 25m3/h; máy giảm đá

420

340

3

Máy nghiền đá và vận tải băng tải; máy nghiền, sàng đá năng suất ép trên 25m3/h

560

450

IV

Các đời xe máy siêng dùng phục vụ trong sảnh golf, khu vực giải trí

Xe địa hình, xe cộ chở hàng, xe phục vụ giải khát trong sảnh golf, xe cộ lu cỏ trong sảnh golf, xe cộ phun, tưới cần sử dụng trong sảnh golf, xe phun, tưới hóa học lỏng, xe cộ san mèo trong sân golf, khu giải trí.

280

180

V

Các loại xe máy chuyên cần sử dụng khác

1

Xe quét, chà sàn; xe pháo chở sản phẩm trong bên xưởng

280

180

2

Xe tô kẻ đường, xe cộ quét đường, đơn vị xưởng; xe pháo chuyên dùng trộn rác, khai thác gỗ, chở thiết bị liệu các loại

560

450

3

Xe từ đổ bánh lốp, bánh xích

560

450

4

Xe kéo, thứ kéo nông nghiệp, lâm nghiệp gia nhập giao thông

390

310

VI

Các các loại thiết bị nâng: buộc phải trục, xe pháo nâng, đề xuất cẩu gồm sức nâng (**)

1

Dưới 1 tấn

700

700

2

Từ 1 tấn cho 3 tấn

840

840

3

Trên 3 tấn đến 5 tấn

1.120

1.120

4

Trên 5t đến 7,5 tấn

1.400

1.400

5

Trên 7,5 tấn mang lại 10 tấn

2.100

2.100

6

Trên 10t đến 15 tấn

2.380

2.380

7

Trên 15t đến trăng tròn tấn

2.800

2.800

8

Trên 20t đến 30 tấn

3.500

3.500

9

Trên 30t đến 50 tấn

3.780

3.780

10

Trên 50 tấn cho 75 tấn

4.200

4.200

11

Trên 75 tấn mang đến 100 tấn

4.900

4.900

12

Trên 100 tấn

5.600

5.600

VII

Các nhiều loại xi téc, bình nguyên liệu CNG, LPG (***)

1

Đến 0,3 m3

530

130

2

Trên 0,3 m3 mang lại 1,0 m3

540

160

3

Trên 1,0 m3 mang đến 2,5 m3

570

210

4

Trên 2,5 m3 mang đến 5,0 m3

590

260

5

Trên 5,0 m3 mang lại 10 m3

620

320

6

Trên 10m3

700

410

(*) Thể tích gầu được xem làthể tích của gầu phệ nhất;

(**) Đối với những loại thiết bịnâng, nếu như chỉ kiểm tra phần dịch rời thì giá chỉ thu bởi 40% mức chi phí quy định tại
Biểu 2; nếu như chỉ chu chỉnh phần nâng thì giá chỉ thu bởi 60% mức chi phí quy định tại
Biểu 2;

(***) Đối với những loại bìnhxi téc, bình nguyên liệu CNG, LPG có chu kỳ luân hồi kiểm tra từ một năm trở lên, giá bán đượctính là mức giá định kỳ hàng năm nhân với số thời gian trong chu kỳ luân hồi kiểm tra.

Ghi chú:Đối với một số loại thiết bị, xe pháo máy chuyên dùng có nhiều tính năng thìgiá chỉ tính đối với tính năng có mức giá cao nhất.

2. đa số thiết bị, xe cộ máychuyên cần sử dụng kiểm định không đạt tiêu chuẩn bình an kỹ thuật và bảovệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa trị để kiểm nghiệm lại những hạng mục không đạttiêu chuẩn. Giá các lần kiểm tra lại được xem như sau:

a) Nếu vấn đề kiểm định lại được tiếnhành cùng ngày (trong giờ có tác dụng việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đốivới kiểm tra lại lần 1 cùng 2; kiểm tra lại từ bỏ lần sản phẩm công nghệ 3 trở đi những lần kiểm địnhlại thu bằng 1/2 mức giá phương pháp tại Biểu 2.

b) ví như việckiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày với trong thời hạn 07 ngày (không nhắc ngàynghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định thứ 1 thì mỗi lần kiểm định lại thubằng một nửa mức giá điều khoản tại Biểu 2.

c) Nếu việc kiểm định lại được tiếnhành sau 7 ngày (không đề cập ngày nghỉ ngơi theo chế độ) tính từ thời điểm ngày kiểm định lần đầuthì giá kiểm định được xem như chu chỉnh lần đầu.

3. Ngôi trường hợp bao gồm thiết bị, xe máychuyên dùng khác không được quy định trong biểu giá bán này thì căn cứ vào quy địnhcủa bên nước để các bên tương quan thống nhất mức chi phí kiểm định rõ ràng theonguyên tắc đảm bảo hài hoà ích lợi của các bên.

4. Kiểm tra mangtính thẩm định kỹ thuật, tiến công giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhânđược thu với mức ngân sách thoả thuận nhưng lại không vượt vượt 3 lần mức chi phí quy định tại
Biểu 2.

III. Mức ngân sách dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và quality xe cơ giới,xe vật dụng chuyên dùng trong cải tạo

1. Biểu 3a:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

TT

Nội dung đánh giá thiết kế

Mức giá

1

Thẩm định xây dựng xe cơ giới, xe vật dụng chuyên dùng cải tạo

300

2

Soát xét hồ sơcho phép thiết kế cải tạo thành lần tiếp theo đối với xe cơ giới, xe cộ máy chăm dùng

150

2. Biểu 3b:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

TT

Nội dung nghiệm thu cải tạo

Mức giá

1

Thay đổi mục tiêu sử dụng (công dụng) của xe cơ giới, xe cộ máy siêng dùng

910

2

Thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ giới, xe cộ máy chăm dùng

560

IV. Mứcgiá dịch vụ thương mại đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị đánh giá xe cơ giới

1. Biểu 4

Đơnvị tính:1.000 đồng/thiết bị

TT

Nội dung công việc

Mức giá

1

Đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh thiết bị chất vấn xe cơ giới

450

2. Trường hợpthiết bị khi soát sổ không đạt tiêu chuẩn của công ty chế tạo, bắt buộc sửa chữa, hiệuchỉnh và đánh giá, hiệu chuẩn lại hoặc thiết bị kiểm tra hư hỏng đột nhiên xuất phảisửa chữa trị và tiến công giá, hiệu chuẩn chỉnh trước thời hạn, giá đánh giá, hiệu chuẩn chỉnh lạiđược tính như giá chỉ định pháp luật tại Biểu 4./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *