Các Tài Sản Ngoại Vi - Cã¡c Loại KhoảN MụC

Các thông tin tài khoản ngoài Bảng bằng phẳng kế toán dùng làm phản ánh những gia sản hiện có ở doanh nghiệp mà lại không ở trong quyền sở hữu của chúng ta như: gia sản thuê ngoài; vật tư, mặt hàng hoá nhấn giữ hộ, nhấn gia công; mặt hàng hoá nhận phân phối hộ, nhận ký gửi. Đồng thời, loại tài khoản này còn bội phản ánh một số trong những chỉ tiêu tài chính đã được phản chiếu ở các Tài khoản vào Bảng cân đối kế toán, nhưng cần theo dõi để giao hàng yêu cầu cai quản như: Nợ khó khăn đòi sẽ xử lý; nước ngoài tệ (chi máu theo nguyên tệ); dự toán chi sự nghiệp, dự án.

Bạn đang xem: Tài sản ngoại vi

Về nguyên tắc, các tài khoản thuộc các loại này được ghi chép theo cách thức ghi “Đơn”, nghĩa là lúc ghi vào trong 1 tài khoản thì ko ghi dục tình đối ứng với tài khoản khác.

Trị giá tài sản, đồ gia dụng tư, chi phí vốn ghi trong những Tài khoản này theo giá vừa lòng đồng, hoặc giá vẻ ngoài ghi vào biên phiên bản giao nhận, hoặc giá bán hoá đối kháng hay các chứng từ khác. Tài sản thắt chặt và cố định thuê ngoại trừ được ghi theo quý hiếm trong phù hợp đồng thuê tài sản cố định.

Tất cả các tài sản, vật tư, hàng hoá đề đạt trên các tài khoản quanh đó Bảng bằng vận kế toán cũng phải được bảo vệ và triển khai kiểm kê thường xuyên kỳ như gia tài thuộc quyền thiết lập của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hợp Đồng Chuyển Nhượng Tài Sản Chuyển Nhượng Một Phần Quyền Sử Dụng Đất

Loại thông tin tài khoản 0 – thông tin tài khoản ngoài Bảng bằng phẳng kế toán, gồm 6 tài khoản:

Tài khoản 001 – gia tài thuê ngoài;

Tài khoản 002 – vật tư, mặt hàng hoá nhấn giữ hộ, nhấn gia công;

Tài khoản 003 – sản phẩm hoá nhận chào bán hộ, nhận ký kết gửi, ký cược;

Tài khoản 004 – Nợ cực nhọc đòi đã xử lý;

Tài khoản 007 – ngoại tệ những loại:


thương mại dịch vụ Kế toán
Quảng Cáo

Tài khoản 008 – dự toán chi sự nghiệp, dự án.

(*) Click vào icon để hoàn toàn có thể xem cụ thể và download

Số hiệu tài khoảnTên tài khoảnXem và Download
Cấp 1Cấp 2
001Tài sản thuê ngoài
002Vật tư, hàng hóa nhận duy trì hộ, dấn gia công
003Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận ký kết gửi, cam kết cược
004Nợ cạnh tranh đòi sẽ xử lý
007Ngoại tệ những loại
008Dự toán đưa ra sự nghiệp, dự án

CSIR-National Chemical Laboratory, Pune is a research, development and consulting organisation with a focus on chemistry and chemical engineering.

CSIR-National Chemical Laboratory, Pune is a research, development and consulting organisation with a focus on chemistry & chemical engineering.


The purpose of this laboratory is lớn advance knowledge & to apply chemical science for the good of the people
*
Research
*
Academic Programme
Switching over khổng lồ e-procurement from Manual Tendering CSIR- NCL releases Roadmap for 2017-2020 Switching over khổng lồ e-procurement
One Week One Lab (OWOL) program in CSIR-NCLAc
SIR invites Applications for August-2023 Admission Sessions
Azadi Ka Amrit Mahotsav: Celebrating 75 Years of India"s Independence
CSIR Fights COVID-19 Glimpses: Video
CSIR Fights COVID-19 Glimpses: E-Book
Precautions for COVID-19 in CSIR campuses
Technology transfer /Open sourcing strategy for PPE và Health assisted devices developed by CSIRGovt. Of India allows spending of CSR funds for COVID-19
News and Events

26OWOL news - Sakal - 25 May 23

26“Agritech” & “Biotherapeutic...

25OWOL program- Press chú ý - Cle...


Announcements

16 Compassionate Appointment - reg.

24 Ac
SIR has extended admission in August-2023 ...

28 Ac
SIR invites Applications for August 2023 A...


Featured R&D

Hydrogen from Silicon Waste và Water

Novel Hybrid technology for Water Disinfection

Selective Detection of nitroaromatic explosives

Thermostable Biosurfactants

Combating Malaria

Overcome Alzheimer’s disease

Insulin: No more injections

Dimethyl Ether synthesis

Early diagnosis of Prediabetes

Origin of Life on Earth

Disposal of Biomedical Waste

Efficient delivery of Pesticide

Development of new antimalarial drugs

Economical separation of Whey Protein

Anti-TB cocrystal 4-FDC drug


News and Events
26

May


OWOL news - Sakal - 25 May 23


26

May


“Agritech” & “Biotherapeutic...


25

May


OWOL program- Press lưu ý - Cle...


Annoucements
16

May


Compassionate Appointment - reg.


24

Mar


Ac
SIR has extended admission in August-...


28

Feb


Ac
SIR invites Applications for August 2...


News và Events


26

May


OWOL news - Sakal - 25 May 23


26

May


“Agritech” and “Biotherapeutic...


25

May


OWOL program- Press note - Cle...


Announcements


16

May


Compassionate Appointment - reg.


24

Mar


Ac
SIR has extended admission in August-...


28

Feb


Ac
SIR invites Applications for August 2...


Featured R&D


Hydrogen from Silicon Waste & Water
Novel Hybrid công nghệ for Water Disinfection
Selective Detection of nitroaromatic explosives
Thermostable Biosurfactants
Combating Malaria
Overcome Alzheimer’s disease
Insulin: No more injections
Dimethyl Ether synthesis
Early diagnosis of Prediabetes
Origin of Life on Earth
Disposal of Biomedical Waste
Efficient delivery of Pesticide
Development of new antimalarial drugs
Economical separation of Whey Protein
Anti-TB cocrystal 4-FDC drug
Tweets by csir_ncl
1
##LOC##
1
##LOC## ##LOC##
1
##LOC####LOC##
Visit Gallery

Quick links
External liên kết

Quick link
External link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *