Tài Chính

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

XEM NHIỀU NHẤT

Mẫu phương an tự chủ tài chính

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, trong đó quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Vậy Mẫu phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP là gì? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu về nội dung Mẫu phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP trong bài viết dưới đây