TỔNG ĐẠI LÝ MÁY ĐIỀU HÒA PANASONIC INVERTER, MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 1HP, 2HP, 3HP

Được trang bị technology nanoe™ X có chức năng ức chế các chất độc hại trong không gian và những chất ô nhiễm và độc hại bám dính, đảm bảo an toàn môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát thoải mái và dễ chịu với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm. Ngày tiết kiệ


*
Thêm vào list yêu thích
Xóa khỏi danh sách yêu thích
*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU9XKH-8CS-CU-XU9XKH-8false
*

*

*

*

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có công dụng ức chế những chất độc hại trong bầu không khí và những chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm mát thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm. Máu kiệ


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.942E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU12XKH-8CS-CU-XU12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại trong bầu không khí và những chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm. Tiết kiệ


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU18XKH-8CS-CU-XU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có chức năng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong không khí và những chất ô nhiễm bám dính, đảm bảo môi trường bầu không khí trong 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm mát dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm. Máu kiệ


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:4.104E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XU24XKH-8CS-CU-XU24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có chức năng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không gian và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió đuối lạnh thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ ẩm mới. Ngày tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.436E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U9XKH-8CS-CU-U9XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có công dụng ức chế những chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí và những chất ô nhiễm bám dính, bảo đảm an toàn sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió mát lạnh thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm biến độ độ ẩm mới. Máu kiệm


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.747E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U12XKH-8CS-CU-U12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm và độc hại lơ lửng trong không khí và những chất độc hại bám dính, bảo vệ sức khỏe mạnh suốt 24 giờ. Tận thưởng luồng gió mát lạnh dễ chịu và thoải mái với công nghệ AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ độ ẩm mới. Ngày tiết kiệm


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.632E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U18XKH-8CS-CU-U18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có chức năng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không gian và các chất ô nhiễm và độc hại bám dính, đảm bảo an toàn sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió mát lạnh thoải mái với technology AEROWINGS, i
AUTO-X và cảm ứng độ độ ẩm mới. Huyết kiệm


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.564E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-U24XKH-8CS-CU-U24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm non tức thì lúc khởi hễ ở chế độ MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, technology Inverter cùng môi chất lạnh R32.

Bạn đang xem: Máy điều hòa panasonic inverter


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.379E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU9XKH-8CS-CU-WPU9XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm mát tức thì khi khởi cồn ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhiều năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chính sách ECO, technology Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.666E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU12XKH-8CS-CU-WPU12XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm đuối tức thì lúc khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.471E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU18XKH-8CS-CU-WPU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc không khí liên tiếp 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm đuối tức thì khi khởi cồn ở cơ chế MẠNH MẼ và lưu lượng gió cấp tốc hơn với xa hơn nhờ vào AEROWINGS. Tiết kiệm chi phí điện năng với chính sách ECO, technology Inverter và môi hóa học l


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-WPU24XKH-8CS-CU-WPU24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm non tức thì khi khởi cồn ở chính sách MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với cơ chế ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.31E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU9XKH-8MCS-CU-PU9XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G góp lọc ko khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm non tức thì lúc khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ với lưu lượng gió lâu năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter cùng môi chất lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.597E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU12XKH-8MCS-CU-PU12XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng năng lực làm mát tức thì khi khởi đụng ở cơ chế MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió nhiều năm nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm ngân sách điện năng với chế độ ECO, technology Inverter và môi chất lạnh R32.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.368E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU18XKH-8MCS-CU-PU18XKH-8Mfalse

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm non tức thì khi khởi rượu cồn ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió cấp tốc hơn với xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, technology Inverter với môi hóa học lạnh R32.


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.196E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-PU24XKH-8MCS-CU-PU24XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm non tức thì lúc khởi đụng ở chế độ MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió nhanh hơn với xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận thưởng công suất làm cho mát cao trong những căn phòng lớn.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8CS-CU-N18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G góp lọc ko khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kỹ năng làm đuối tức thì lúc khởi rượu cồn ở cơ chế MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió cấp tốc hơn với xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận thưởng công suất có tác dụng mát cao một trong những căn chống lớn.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.736E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8CS-CU-N24XKH-8false

Được trang bị technology nanoe-G giúp lọc ko khí tiếp tục 24 giờ. Tận hưởng tài năng làm non tức thì khi khởi động ở chính sách MẠNH MẼ với lưu lượng gió cấp tốc hơn với xa hơn dựa vào AEROWINGS. Tận thưởng công suất có tác dụng mát cao trong số những căn phòng lớn.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.069E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N18XKH-8MCS-CU-N18XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí thường xuyên 24 giờ. Tận hưởng kĩ năng làm mát tức thì lúc khởi đụng ở chính sách MẠNH MẼ cùng lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ vào AEROWINGS. Tận thưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.828E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-N24XKH-8MCS-CU-N24XKH-8Mfalse

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu những loại mùi khác nhau, ức chế những chất độc hại trong không khí và dính dính cũng tương tự loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.

Xem thêm: Địa Chỉ Thanh Lý Máy Ép Nhựa Cũ Tphcm Giá Tốt, Thanh Lý Máy Ép Plastic Cũ


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU9XKH-8CS-XPU9XKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu những loại mùi khác nhau, ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong bầu không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU12XKH-8CS-XPU12XKH-8false

Dòng cân bằng Panasonic Standard Inverter này cung ứng hệ thống lọc tiên tiến nhất có tác dụng giảm thiểu các loại mùi không giống nhau, ức chế các chất độc hại trong không gian và dính dính cũng giống như loại bỏ các hạt bụi bé dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-XPU18XKH-8CS-XPU18XKH-8false

Được trang bị technology nanoe™ X có khả năng ức chế những chất ô nhiễm và độc hại trong không gian và những chất độc hại bám dính, đảm bảo môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm đuối tức thì khi khởi rượu cồn ở chế độ MẠNH MẼ cùng AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU18XKH-8BCS-CU-XPU18XKH-8Bfalse

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm và độc hại bám dính, bảo đảm an toàn môi trường không gian trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi hễ ở chế độ MẠNH MẼ và AEROWINGS. Tiết kiệm chi phí điện nă


*Giá bên trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:3.161E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CS-CU-XPU24XKH-8CS-CU-XPU24XKH-8false

Dòng ổn định Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến và phát triển nhất có khả năng giảm thiểu những loại mùi khác nhau, ức chế các chất độc hại trong bầu không khí và bám dính cũng tương tự loại bỏ những hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.132E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU9WKH-8CU-CS-XPU9WKH-8false

Dòng điều hòa Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có chức năng giảm thiểu các loại mùi không giống nhau, ức chế các chất ô nhiễm và độc hại trong bầu không khí và dính dính cũng tương tự loại bỏ những hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.377E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU12WKH-8CU-CS-XPU12WKH-8false

Dòng điều hòa Panasonic Standard Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến nhất có tác dụng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế những chất độc hại trong không gian và bám dính cũng giống như loại bỏ những hạt bụi nhỏ tuổi như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:2.071E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-XPU18WKH-8CU-CS-XPU18WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ dại như PM2.5.


*Giá trên đã bao hàm VATGiá tham khảo:1.011E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N9WKH-8CU-CS-N9WKH-8false

Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này hỗ trợ hệ thống lọc tiên tiến giúp thải trừ các phân tử bụi nhỏ như PM2.5.


*Giá bên trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.275E7/vn/consumer/where-to-buy.html?
L1=0400&L2=0401falsefalse
CU-CS-N12WKH-8CU-CS-N12WKH-8false
Sản phẩm gia dụng
Tất cả Tủ lạnh
Máy giặt cùng máy sấy
Máy hút bụi
Bàn ủi
Máy bơm
Máy nước nóng
Cold Chain
Nắp bể cầu
Sản phẩm bên bếp
Lò vi sóng/Lò hấp nướng
Máy xay, đồ vật ép
Máy sản xuất thực phẩm
Bình thủy điện
Bình đun nước điện
Máy làm bánh mì
Nồi cơm điện
Bếp điện từ
Sản phẩm bà bầu và bé
Thiết bị vui chơi gia đình
TV Android
Hệ thống âm thanh
Tai nghe
Dòng sản phẩm máy điều hòa và các giải pháp không khí
Dòng sản phẩm Điều hòa - máy lạnh Panasonic 1 chiều
Dòng thành phầm điều hoà hai chiều
Dòng sản phẩm điều hòa tủ đứng
Tất cả trang bị lọc không khí
Thiết bị điệnÂm trằn cassette 4 phương thổi Âm trần casstte cỡ nhỏ tuổi Áp TrầnÂm trần Nối Ống Gió
Sản phẩm làm đẹp & hỗ trợ sức khỏe
Chăm sóc tóc
Chăm sóc domain authority mặt với cơ thể
Cạo râu & Tông đơ
Thiết bị hỗ trợ sức khỏe
Chăm sóc răng miệng
Hygiene Care
Phụ kiệnĐiện thoại bàn
Pin và các thành phầm khác
Pin sạc và cỗ sạc
Pin Alkaline và Evolta
Pin Than
Pin Nút
Các thành phầm khác
Air Solutions
Theo dõi giao dịch Góp ý và phản hồi chính sách bảo hành & 35 ngày đổi trả khối hệ thống 96 trụ sở
*

0Giỏ hàng khiếu nại 028.39505060 Hotline bán sản phẩm 1900 2628 tư vấn kỹ thuật 1900 2638
*

*

*

*

Máy lạnh lẽo Panasonic là yêu đương hiệu tới từ Nhật Bản, nổi tiếng trong nghành điện tử, gia dụng. Trang bị lạnh Panasonic nhận những sự thân thiết và ưa chuộng từ khách hàng bởi quality cao, công nghệ hiện đại và những tính năng thông minh.

Công nghệ inverter tiết kiệm chi phí điện

Máy lạnh Panasonic được trang bị công nghệ Inverter không chỉ là có khả năng duy trì nhiệt độ lý tưởng cho ngôi nhà mà còn hỗ trợ tiết kiệm năng lượng điện năng hiệu quả. Đồng thời, dựa vào sự bảo trì ổn định của dòng sản phẩm nén, bạn không cần thiết phải bật/tắt máy thường xuyên như các dòng sản phẩm lạnh thông thường khác, giúp nâng cao tuổi lâu của sản phẩm.

Bộ cảm biến Econavi

Kết phù hợp với công nghệ Inverter, thứ lạnh Panasonic còn được tích thích hợp bộ cảm ứng Econavi sở hữu đến giải pháp tiết kiệm điện năng buổi tối đa. Cùng với tính năng cảm biến giúp vạc hiện chuyển động của người dùng, giúp máy thiết lập nhiệt độ trong phòng một cách phù hợp nhằm tối ưu tài năng làm lạnh lẽo và tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng.

Khả năng làm lạnh nhanh i
Auto

Các loại máy rét mướt Panasonic đều được trang bị thiên tài làm lạnh nhanh i
Auto, giúp mau lẹ đưa căn nhà đạt mang đến nhiệt độ setup trong thời hạn ngắn nhất, làm cho lạnh nhanh đến 35% so với những dòng đồ vật lạnh thường thì khác. Luồng khí lạnh được cánh đảo gió đưa đến mọi ngóc ngỏng trong căn phòng, có đến cho mình không gian non mẻ, dễ dàng chịu.

Tiện ích hợp lý

Ngoài ra, lắp thêm lạnh Panasonic còn được tích hợp một số tiện ích thông minh có ích như: tài năng kháng khuẩn, tự động làm sạch, từ khởi động lại khi gồm điện, chế độ gió phù hợp với bạn già cùng trẻ nhỏ, hứa giờ bật/tắt…

Các thành phầm máy giá Panasonic đang được Siêu Thị Điện đồ vật Chợ bự cung cấp với tương đối nhiều mẫu mã, công suất đa dạng và phong phú và giá bán cả tương xứng với nhu cầu và mục tiêu sử dụng của từng gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *