Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đăng nhập DVC Quốc gia Đăng nhập tài khoản cán bộ Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Ninh Bình;- Nộp hồ sơ qua hệ thống" /> Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đăng nhập DVC Quốc gia Đăng nhập tài khoản cán bộ Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Ninh Bình;- Nộp hồ sơ qua hệ thống" />

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Là Gì, Thủ Tục Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

l lang="vi"> cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án công trình không ở trong diện thuận tình chủ trương đầu tư
*

*
Đăng nhập DVC Quốc gia

Đăng nhập thông tin tài khoản cán bộ


Tên thủ tục Cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án công trình không trực thuộc diện thuận tình chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu bốn tại Việt nam Cơ quan lại thực hiện

Sở chiến lược và Đầu tư

Cách thức thực hiện

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm giao hàng hành chinh công tỉnh giấc Ninh Bình;

- Nộp làm hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Trình từ thực hiện

- cách 1: Nhà đầu tư chi tiêu nộp hồ nước sơ kiến nghị cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu quy định trên khoản 1 Điều 33 của luật pháp Đầu tứ cho Sở kế hoạch và Đầu tư. Trường phù hợp dự án đầu tư thực bây giờ 02 đơn vị hành chính cấp thức giấc trở lên, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và Đầu tứ của một tỉnh, tp trực thuộc tw nơi nhà đầu tư chi tiêu thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến để văn phòng quản lý để ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu cho dự án.

Bạn đang xem: Cấp giấy chứng nhận đầu tư

* Trường hòa hợp nộp trực tuyến trên khối hệ thống thông tin giang sơn về đầu tư: Nhà đầu tư đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống thông tin non sông về đầu tư; kê khai thông tin, tải văn phiên bản điện tử sẽ được ký số trên khối hệ thống thông tin giang sơn về đầu tư; hoàn thành hồ sơ trên khối hệ thống thông tin giang sơn về đầu tư (theo thông tin của Sở kế hoạch và Đầu tư);

- bước 2: Sở kế hoạch và Đầu tứ cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cảm nhận hồ sơ đúng theo lệ khi dự án đáp ứng các đk tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Sở kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư.

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam đoan chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án công trình không được chấp thuận;

Mẫu A.I.6.docx

Bản chính: 1Bản sao: 0

- tư liệu về tư bí quyết pháp lý trong phòng đầu tư;

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư chi tiêu gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài thiết yếu 02 năm gần nhất ở trong phòng đầu tư; khẳng định hỗ trợ tài chính của chúng ta mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức triển khai tài chính; bảo lãnh về năng lượng tài chính trong phòng đầu tư; tư liệu khác chứng minh năng lực tài chính ở trong phòng đầu tư;

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

- Đề xuất dự án đầu tư gồm những nội dung đa phần sau: nhà chi tiêu hoặc bề ngoài lựa lựa chọn nhà đầu tư, kim chỉ nam đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư chi tiêu và phương án kêu gọi vốn, địa điểm, thời hạn, quy trình tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng khu đất tại vị trí thực hiện dự án công trình và khuyến cáo nhu cầu áp dụng đất (nếu có), yêu cầu về lao động, đề xuất hưởng khuyến mãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - thôn hội của dự án, review sơ bộ tác động môi trường xung quanh (nếu có) theo biện pháp của điều khoản về bảo vệ môi trường. Trường hợp lao lý về xây dựng lao lý lập report nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thế cho lời khuyên dự án đầu tư;

Mẫu A.I.4.docx

Bản chính: 1Bản sao: 0

- Trường phù hợp dự án chi tiêu không đề nghị Nhà nước giao đất, dịch vụ cho thuê đất, có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng khu đất thì nộp bạn dạng sao giấy tờ về quyền áp dụng đất hoặc tư liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

- nội dung giải trình về technology sử dụng vào dự án đầu tư đối với dự án công trình thuộc diện thẩm định, lấy chủ ý về công nghệ theo chế độ của điều khoản về chuyển giao công nghệ;

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

- vừa lòng đồng BCC so với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

- tài liệu khác tương quan đến dự án công trình đầu tư, yêu mong về điều kiện, năng lượng của nhà chi tiêu theo pháp luật của lao lý (nếu có).

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

(*) Đối cùng với dự án chi tiêu đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo theo giải pháp tại khoản 1 Điều này, vào đó khuyến cáo dự án đầu tư được cố kỉnh bằng report tình hình tiến hành dự án đầu tư chi tiêu từ thời điểm thực hiện đến thời điểm đề nghị cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư.

 

Bản chính: 1Bản sao: 0

 

 

Số lượng cỗ hồ sơ 01 cỗ Yêu cầu - điều kiện

- dự án không trực thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư.

- không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư chi tiêu kinh doanh theo điều khoản tại Điều 6 của điều khoản Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;

- Có vị trí thực hiện nay dự án đầu tư chi tiêu được xác định trên cơ sở bạn dạng sao hòa hợp lệ sách vở và giấy tờ về quyền áp dụng đất hoặc bạn dạng sao hòa hợp lệ thỏa thuận thuê vị trí hoặc văn bản, tư liệu khác xác định quyền sử dụng vị trí để thực hiện dự án đầu tư;

- dự án đầu tư cân xứng với những quy hoạch theo công cụ tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Đáp ứng điều kiện về suất chi tiêu trên một diện tích s đất bởi Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy định địa thế căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương và được sở tại Hội đồng quần chúng tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động thực hiện (nếu có);

- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư nước ngoài.

 

Căn cứ pháp lý

Số ký kết hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan lại ban hành

31/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số trong những điều của cách thức Đầu tư

Chính phủ

03/2021/TT-BKHĐT

quy định về chủng loại văn bản, report liên quan mang đến hoạt động chi tiêu tại Việt Nam, đầu tư từ vn ra quốc tế và xúc tiến đầu

Bộ kế hoạch và Đầu tư

61/2020/QH14

Luật Đầu tư

Quốc Hội

 

 

Biểu mẫu mã đính kèm

file mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu theo mẫu mã A.II.8 luật tại Thông tứ số 03/2021/TT-BKHĐT.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy triệu chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) cho người nước ngoài như vậy nào? lưu lại ý nên biết khi làm giấy tờ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam. Hãy đọc nội dung bài viết sau của Anpha để biết thêm thông tin chi tiết.


Được nhận xét là đất nước có nền chính trị định hình và gồm mức độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong khu vực Đông nam giới Á, vn đang thay đổi điểm đến thu hút đối với những nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài. Cũng bởi vì vậy, yêu cầu xin cấp giấy chứng nhận chi tiêu (giấy phép đầu tư) của các cá nhân, tổ chức nước ngoài ngày càng tăng cao.

Giấy bệnh nhận chi tiêu là gì?

Giấy hội chứng nhận đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu là văn bản, bạn dạng điện tử ghi nhận tin tức đăng ký kết của nhà chi tiêu về dự án đầu tư để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời hạn xác định.Việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là giấy tờ thủ tục bắt buộc trước khi cá thể hoặc tổ chức quốc tế muốn thành lập và hoạt động doanh nghiệp có vốn quốc tế tại Việt Nam.

Các vẻ ngoài đầu tư quốc tế vào Việt Nam

*

Để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà chi tiêu nước ngoại trừ cần thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau:

Có quốc tịch (cá nhân) hoặc địa chỉ cửa hàng trụ sở chính (tổ chức) tại quốc gia nằm trong tổ chức triển khai WTO cùng rất Việt Nam.Ngành nghề đăng ký chi tiêu không thuộc những ngành nghề bị cấm hoạt động. Tức là là buộc phải nằm vào biểu khẳng định WTO.

Xem thêm: Dịch vụ sửa máy tính quận 1, sửa laptop/pc uy tín rẻ, sửa máy tính quận 1


Thủ tục cấp cho giấy ghi nhận cho nhà chi tiêu nước ngoài

Trong phạm vi bài xích này, Anpha xin cung cấp đến bạn giấy tờ thủ tục cấp giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu đối với dự án đầu tư không ở trong diện quyết định chủ trương đầu tư.

⫸Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm các giấy tờ sau:

Văn bạn dạng đề nghị thực hiện dự án đầu tư;Hợp đồng mướn nhà/ văn phòng để tiến hành dự án đầu tư;Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người việt nam (trường phù hợp góp vốn tầm thường với người việt Nam);Văn bạn dạng xác minh số dư tài khoản bank của nhà đầu tư nước ngoài tương tự hoặc nhiều hơn thế nữa với số chi phí đầu tư. Nếu tài khoản ở quốc tế thì giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, kế tiếp dịch thuật, công bệnh sang tiếng Việt;Đề xuất dự án đầu tư bao hàm các nội dung: nhà chi tiêu thực hiện tại dự án, mục tiêu đầu tư, đồ sộ đầu tư, vốn đầu tư và phương án kêu gọi vốn, địa điểm, thời hạn, giai đoạn đầu tư, yêu cầu về lao động, khuyến cáo hưởng ưu tiên đầu tư, reviews tác động, tác dụng kinh tế - làng hội của dự án.Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài.

Đối với nhà đầu tư chi tiêu nước ko kể là tổ chức triển khai cần bổ sung thêm:

Bản sao giấy đăng ký marketing của tổ chức triển khai nước ngoài;Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người thay mặt đại diện phần vốn góp mang đến tổ chức đầu tư nước ngoại trừ tại Việt Nam;Báo cáo tài chính trong tầm 2 năm sớm nhất có truy thuế kiểm toán của tổ chức quốc tế (phải được hòa hợp pháp hóa lãnh sự, còn hiệu lực trong tầm 90 ngày)

TẢI MIỄN PHÍ:Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư.


Lưu ý:

Các văn bản, report gửi cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền được làm bằng giờ Việt;Trường hợp hồ sơ xin cấp thủ tục chứng nhận đầu tư có tài liệu bởi tiếng nước ngoài thì cần hợp thức hóa lãnh sự, có bạn dạng dịch giờ đồng hồ Việt hợp lệ tất nhiên tài liệu bằng tiếng nước ngoài.⫸Trình từ bỏ thực hiện

Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp làm hồ sơ trực tiếp tại chống Đăng ký đầu tư - Sở planer và Đầu tư, địa điểm doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Thời gian giải quyết: 15 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nộp hồ sơ;

Kết quả dấn được: Trường đúng theo hồ sơ vừa lòng lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy hội chứng nhận đầu tư cho bên đầu tư. Giả dụ hồ sơ chưa phù hợp lệ, ban ngành đăng ký đầu tư chi tiêu ra thông báo hướng dẫn công ty đầu tư bổ sung cập nhật hoặc chỉnh sửa hồ sơ nộp lại.

Những lưu giữ ý cần phải biết khi làm thủ tục xin cung cấp giấy ghi nhận đầu tư

Đối với kim chỉ nam dự án (ngành nghề tởm doanh) phân phối cung cấp buôn, cung cấp lẻ: Mục phân phối sắm sửa thì có thể đăng ký vận động bình thường. Dẫu vậy để được tiến hành việc phân phối kinh doanh nhỏ thì bạn phải xin giấy phép phân phối vì Sở công thương nghiệp cấp.

Thủ tục xin cấp thủ tục chứng nhận đầu tư tại việt nam cho cá nhân, tổ chức quốc tế khá tinh vi và thường mất không ít thời gian rộng so cùng với quy định, chưa kể đến những tạo nên sau sau này. Vì chưng thế, Anpha khuyên bạn nên thuê các đơn vị chuyên nghiệp để tối ưu thời gian, bỏ ra phí. Bạn có thể tham khảo dịch vụ thương mại xin cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu của Anpha:


- cùng với phí dịch vụ trọn gói chỉ từ: 20.000.000 đồng

- Thời gian xong từ: 20-25 ngày làm cho việc

- quý khách nhận được:

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;+ Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp;+ con dấu công ty.


Các thắc mắc thường gặp khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư


Câu 1. Các hình thức đầu tư nước ngoài vào việt nam là gì?

Nhà chi tiêu nước ngoài bao gồm thể chi tiêu vào việt nam theo 4 hình thức: ra đời tổ chức tài chính mới (thành lập công ty), góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư theo vẻ ngoài hợp đồng công ty đối tác công tứ (PPP), đầu tư theo bề ngoài hợp đồng thích hợp tác kinh doanh BCC.

Câu 2. Điều kiện cấp thủ tục chứng nhận đầu tư chi tiêu cho nhà đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ là gì?

Nhà đầu tư chi tiêu phải bao gồm quốc tịch (nếu là cá nhân) hoặc địa chỉ trụ sở bao gồm (nếu là tổ chức) tại giang sơn nằm trong tổ chức WTO với ngành nghề đăng ký đầu tư không ở trong danh mục bị cấm.

Câu 3. Hồ sơ xin cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu cho cá thể nước ngoài tất cả những gì?

Hồ sơ gồm những: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, bản sao hộ chiếu của nhà chi tiêu nước ngoài, bản sao CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người việt nam (nếu góp vốn bình thường với người việt nam Nam), văn phiên bản xác minh số dư vào tài khoản bank của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài tương đương hoặc nhiều hơn thế với số chi phí đầu tư, hợp đồng mướn nhà/ văn phòng công sở để triển khai dự án đầu tư, khuyến nghị dự án đầu tư;

TẢI MIỄN PHÍ:Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Câu 4. Để được đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài rất cần được làm gì?

Nhà đầu tư cần đề xuất làm giấy tờ thủ tục cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư và giấy tờ thủ tục cấp giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

Câu 5. Nộp hồ sơ xin cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu ở đâu?

Nhà đầu tư chi tiêu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở chiến lược và Đầu tư, nơi triển khai dự án chi tiêu hoặc dự kiến đặt trụ sở chính.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *