BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ - QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Report tài đó là gì?

Báo cáo thường xuyên được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chủ yếu tên giờ đồng hồ anh là gì?

Financial Statement = báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có mấy loại?

Báo cáo tài chính gồm gồm 2 loại:

Báo cáo tài bao gồm tổng hợp
Báo cáo tài thiết yếu hợp nhất

Bộ report Tài Chính bao hàm những gì?

mới đáp ứng yêu ước của chủ doanh nghiệp, sự cai quản của ban ngành Nhà nước và yêu cầu hữu ích cho tất cả những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về ghê tế?

Bộ report tài chình nộp cơ quan nhà nước bao gồm:

Các tờ khai quyết toán thuế:Tờ khai quyết toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.Bộ báo cáo tài chính:Bảng bằng vận kế toán
Bảng kết quả chuyển động kinh doanh
Bảng lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Phụ lục đi kèm theo :Thuyết minh report tài chính

Nội dung của báo cáo tài bao gồm phải tất cả những gì ?

BCTC phải hỗ trợ được rất nhiều thông tin rõ ràng về:

Tài sản
Nợ cần trả cùng vốn nhà sở hữu
Doanh thu, thu nhập cá nhân khác, giá cả kinh doanh và ngân sách chi tiêu khác
Lãi, lỗ với phân chia công dụng kinh doanh
Thuế và những khoản yêu cầu nộp công ty nước
Các gia sản khác có liên quan đến solo vị
Các luồng tiền ra, vào giao vận như nuốm nào trên report lưu chuyển khoản tệ

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin quan trọng trong bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm mục tiêu giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên những BCTC tổng hợp, các cơ chế kế toán áp dụng để ghi nhân những nghiệp vụ kinh cầm cố phát sinh như:

Chế độ kế toán áp dụng
Hình thức kế toán
Nguyên tắc ghi nhận,Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố đinh …..

Kỳ lập report tài chính là khi nào?

Kỳ lập BCTC hàng năm

Các doanh nghiệp phải tạo BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương kế hoạch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo đến cơ quan thuế. Trường hợp sệt biệt, doanh nghiệp lớn được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm dẫn tới sự việc lập report tài bao gồm cho một kỳ kế toán tài chính năm thứ nhất hay kỳ kế toán năm cuối cùng hoàn toàn có thể ngắn rộng hoặc dài ra hơn nữa 12 tháng mà lại không được vượt thừa 15 tháng.

Kỳ lập BCTC giữa niên độ

Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi từng quý của năm tài chủ yếu (không bao hàm quý IV).

Kỳ lập BCTC khác

Các doanh nghiệp có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của doanh nghiệp mẹ hoặc của nhà sở hữu.

Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, phá sản đề nghị lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập, gửi đổi vẻ ngoài sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Thời hạn buộc phải nộp báo cáo tài chính là khi nào?

Chậm độc nhất là ngày sản phẩm 90, kể từ ngày kế thúc năm dương kế hoạch hoặc năm tài chính.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế so với trường hợp doanh nghiệp lớn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu giải thể, hoàn thành hoạt động muộn nhất là ngày sản phẩm công nghệ 45 (bốn mươi lăm) , tính từ lúc ngày có quyết định về việc doanh nghiệp triển khai chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập gửi đổi hiệ tượng sở hữu giải thể, ngừng hoạt động.

Báo cáo tài chủ yếu hợp tuyệt nhất là gì? Đối tượng của báo cáo hợp nhất?

Theo chuẩn mực kế toán số 25: “Báo cáo tài thiết yếu hợp nhất với kế toán khoản đầu tư vào công ty con” thì báo cáo tài chủ yếu hợp tốt nhất được định nghĩa: là báo cáo tài chính của một tập đoàn bao hàm công ty bà bầu và một hay nhiều công ty con, báo cáo tài bao gồm này được hợp duy nhất từ báo cáo tài bao gồm của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn nói trên và được trình diễn như report tài chính của một doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG CỦA BÁO CÁO HỢP NHẤT?

Tất cả các doanh nghiệp được điện thoại tư vấn là doanh nghiệp mẹ đều yêu cầu lập, đúng theo nhất và trình bày báo cáo tài chính, ngoại trừ: công ty mẹ đôi khi là doanh nghiệp con của 1 doanh nghiệp mẹ khác bởi vì trong trường vừa lòng này thì công ty mẹ (là trụ sở chính) sẽ lập với trình bày báo cáo tài bao gồm hợp tốt nhất rồi.

 2. Lý giải lập báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính?

(Hướng dẫn lập theo chuẩn chỉnh Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Các nguyên tắc buộc phải tuân thủ: Theo phương pháp tại Điều 102 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, khi lập báo cáo tài chính, kế toán tài chính phải tiến hành phân loại lại tài sản và nợ yêu cầu trả được xác định là dài hạn trong kỳ trước cơ mà có thời gian đáo hạn còn lại không thực sự 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm report thành ngắn hạn. Vì chưng vậy, tự sổ chi tiết các tài khoản, kế toán nên phải tiến hành phân loại chi tiết theo chính sách trình bày báo cáo tài chủ yếu nêu trên.

– Các tin tức trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– những chỉ tiêu không có số liệu, doanh nghiệp lớn không phải trình bày trên Bảng phẳng phiu kế toán. Doanh nghiệp được chủ động đánh lại số vật dụng tự tuy nhiên không được biến hóa mã số của các chỉ tiêu báo cáo.

Các cách lập báo cáo tài chính

– Tập hợp triệu chứng từ phân phát sinh trong những năm tài chính, kiểm tra so sánh chứng trường đoản cú tập hòa hợp được cùng với các report thuế vẫn kê khai theo thời hạn đã nộp mang đến cơ thuế quan (nội dung kê khai đúng tốt sai, thiếu thốn hóa đơn…)

– Do bao gồm sự chuyển đổi lớn về khối hệ thống tài khoản thân thông tứ 200/2014/TT-BTC với quyết định 15/2006/QĐ-BTC nên cần phải có sự đổi khác số dư theo phía dẫn tại điều 126 của thông tư 200/2014/TT-BTC.

– thanh tra rà soát lại những bút toán hạch toán triệu chứng từ theo từng hàng tháng theo quy định. Về doanh thu, chú ý phân biệt rõ doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Về bỏ ra phí, rõ ràng rõ với ghi chép đúng vào các khoản mục giá vốn, giá thành bán hàng, giá cả quản lý, chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính, ngân sách chi tiêu khác.

– Phân loại tài sản và phân nhiều loại nợ buộc phải trả theo như đúng qui định: Tài sản và nợ phải trả bên trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn trường đoản cú 12 tháng trở xuống được phân loại là ngắn hạn. Những tài sản và nợ phải trả ko được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

– Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của người sử dụng phải trình bày những ngôn từ về đại lý lập và trình bày báo cáo tài thiết yếu và các chính sách kế toán ví dụ được chọn và áp dụng đối với các giao dịch thanh toán và các sự khiếu nại quan trọng; trình diễn các thông tin theo nguyên tắc của các chuẩn mực kế toán chưa được trình diễn trong các report tài chính khác.

– địa thế căn cứ lập báo cáo tài đó là các report tài chủ yếu kỳ trước (Bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả chuyển động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể các tài khoản và những tài liệu kế toán chi tiết khác.

Trong một doanh nghiệp, báo cáo tài thiết yếu là hồ sơ ko thể thiếu, được ví như một “thư ký” thống kê lại tất cả các hoạt động marketing và tương quan đến ngân sách của doanh nghiệp. Vậy, để hiểu bỏ ra tiết báo cáo tài bao gồm gồm những gì? giải pháp lập cùng đọc bảng báo cáo tài chủ yếu ra sao, hãy cùng doanh nghiệp Tim Sen coi qua bài viết!

*

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài đó là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán 2015, báo cáo tài chính (BCTC) là các thông tin khiếp tế, tài bao gồm của đơn vị kế toán sẽ trình diễn theo biểu mẫu, các bảng biểu, sơ đồ để mô tả tin tức về thực trạng kinh doanh, những dòng tiền của doanh nghiệp.

BCTC được áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập với nộp BCTC đúng thời hạn, đúng đắn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Thời gian phải nộp BCTC là khi nào?

Căn cứ vào khoản 3 điều 29 luật kế toán 2015, thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo công văn 4132/TCT-CS, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp vào việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ khi tất cả quyết định thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

*

Thời gian nộp BCTC bao lâu?

Phân loại report tài chính

Hiện nay, BCTC được tạo thành 2 loại:

Báo cáo tài bao gồm tổng hợp

Hình thức và nội dung trình bày, thời hạn lập, nộp và công khai BCTC tổng hợp được thực hiện theo quy định tại thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày report tài chính” với chuẩn mực kế toán số 25 “BCTC hợp nhất với kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

1/Đối với công ty mẹ với tập đoàn, khi vừa phải lập BCTC tổng hợp vừa lập BCTC hợp nhất thì phải lập BCTC tổng hợp trước.

2/Tổng hợp theo loại hình hoạt động: Sản xuất cùng kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) hoặc sự nghiệp, sau đó mới lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất giữa các loại hình hoạt động.

3/Trong khi lập BCTC tổng hợp giữa những đơn vị sản xuất kinh doanh (SXKD) đã gồm thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất BCTC.

*

BCTC tổng hợp

Báo cáo tài chủ yếu hợp nhất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 191 Luật doanh nghiệp 2014, đối với nhóm công ty con, doanh nghiệp mẹ vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, thì công ty con, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

1/ BCTC hợp nhất của doanh nghiệp mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán.

2) report tổng hợp kết quả sale (KQKD) hằng năm của doanh nghiệp con và doanh nghiệp mẹ.

3) report tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty con và công ty mẹ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp các doanh nghiệp trong mô hình nhóm công ty không phải là công ty mẹ thì ko cần phải lập BCTC hợp nhất theo pháp luật về kế toán.

*

BCTC hợp nhất

Hướng dẫn biện pháp lập báo cáo tài chính

Sau đây là giải pháp lập báo cáo tài chủ yếu chi tiết nhưng mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Một bộ report tài chính gồm những giấy tờ gì?

Một bộ báo cáo tài chính gồm:

BCTC nộp cơ quan đơn vị nước bao gồm:

những tờ khai quyết toán thuế:Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của công ty/doanh nghiệp.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của cá nhân. Báo cáo tài chính:Bảng cân nặng đối kế toán (dựa theo mẫu số B01-DN).Bảng kết quả hoạt động marketing (dựa theo mẫu số B02-DN).Bảng lưu chuyển tiền tệ (dựa theo mẫu số B03-DN).Bảng thuyết minh report tài thiết yếu (dựa theo mẫu số B09-DN).

Xem thêm: Top 3 Máy Giặt Sanyo Aqua 8Kg Lồng Đứng Giá Bao Nhiêu, Máy Giặt Aqua 8Kg Aqw

Yêu cầu cùng nguyên tắc

Một số yêu cầu với nguyên tắc cần tuân thủ khi lập BCTC bao gồm:

Yêu cầu lúc lập báo cáo

Theo chuẩn mực kế toán Việt phái mạnh số 21 “trình bày báo cáo tài chính”, khi lập BCTC cần tuân thủ những yêu cầu sau đây:

1/ trình bày BCTC phải chủ yếu xác, trung thực, hợp lý tình hình tài bao gồm và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vào kỳ báo cáo.

2/ BCTC phải phản ánh đúng bản chất ghê tế hơn là hình thức hợp pháp.

3/ trình bày BCTC một giải pháp khách quan với không thiên vị.

4/ BCTC phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

5/ BCTC phải trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Nguyên tắc

Theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC, lúc lập BCTC những nguyên tắc phải tuân thủ những yêu cầu sau:

1/Nguyên tắc hoạt động liên tục.

2/Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

3/Nguyên tắc nhất quán.

4/Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp.

5/Nguyên tắc bù trừ.

6/Nguyên tắc tất cả thể so sánh.

Quy trình

Một doanh nghiệp khi lập BCTC cần tuân thủ các bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ

Tập hợp những loại chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra đối chiếu chứng từ tập hợp được với báo cáo thuế đã kê khai định kỳ đã nộp mang đến cơ quan liêu thuế.

Do gồm sự vắt đổi về tài khoản giữa thông tư 200/2014/TT-BTC với quyết định 15/2006/QĐ-BTC đề nghị sẽ có sự chuyển đổi số dư theo hướng dẫn tại điều 126 của thông tư 200/2014/TT-BTC.

*

Kiểm tra chứng từ cẩn thận

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ phạt sinh

Rà rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ các tháng theo quy định.

Về lợi nhuận cần phải phân biệt rõ lợi nhuận bán hàng, lợi nhuận hoạt động tài chính, thu nhập khác.Về giá thành cần phân biệt với ghi đúng vào những khoản mục giá chỉ vốn, ngân sách chi tiêu bán hàng, giá thành quản lý, ngân sách khác.Bước 3: Phân loại tài sản cùng nợ phải trả

Phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng qui định bên trên bảng cân nặng đối kế toán theo trình bày ngắn hạn và dài hạn.

Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng được phân loại là ngắn hạn.Tài sản hoặc nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.Bước 4: Bảng thuyết minh BCTC

Bảng thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải trình diễn nội dung về cơ sở lập, trình bày BCTC, các chế độ kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với giao dịch và sự kiện quan lại trọng. Trình diễn các tin tức đúng quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác.

*

Lập bảng thuyết minh BCTC

Bước 5: Căn cứ lập BCTC

Căn cứ lập BCTC là các BCTC kỳ trước (bảng cân đối kế toán, report kết quả hoạt động gớm doanh, report lưu chuyển tiền tệ với bảng thuyết minh BCTC), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán những tài khoản và tài liệu kế toán khác.

Thủ thuật và kinh nghiệm đọc, phân tích report tài chính

Rất nhiều kế toán khi lên được BCTC nhưng lại ko biết là đúng xuất xắc sai và nếu có phát hiện sai thì ko biết làm thế làm sao để xử lý cấp tốc chóng. Dưới đây là một số thủ thuật cùng kinh nghiệm đọc, so với BCTC nhanh chính xác.

1/Kiểm tra xem tất cả những tài khoản (TK) kế toán trên bảng cân đối gây ra đã có số dư đúng với bản chất của nó tốt không.

2/Số dư TK 133, 331 gồm khớp với số dư công nợ phải thu cùng phải trả mang lại nhà cung cấp tuyệt chưa? Sau đó, kiểm tra lại công nợ thực tế với quý khách và công ty cung cấp.

3/Số dư TK 133 tất cả khớp với tờ khai thuế GTGT sản phẩm hoặc quý hay không?

4/Kiểm tra số dư TK 142, 242 có khớp với bảng phân bổ CCDC tuyệt không? Nếu chưa bằng nhau thì nên xem lại phương pháp phân bổ hoặc định khoản kế toán bị sai.

5/Kiểm tra số dư bên trên tài khoản 156 bên trên bảng cân nặng đối phát sinh với bảng nhập xuất tồn (NXT) bao gồm bằng nhau chưa? Nếu không bằng nhau thì gồm thể do những lỗi không nên sau:

Định khoản không đúng tài khoản.Xuất sản phẩm trước khi bao gồm hóa đơn nhập mua.Đơn giá bán xuất tính không đúng so với giá vốn hàng xuất bán.

6/Kiểm tra thời gian khấu hao TSCĐ theo đúng form thời gian quy định hiện hành tuyệt không? Kiểm tra số liệu trên bảng khấu hao TSCĐ tất cả đúng với số dư bên trên TK 214 bên trên bảng cân nặng đối tạo ra hay không.

*

Phân tích, đọc bảng BCTC

7/Kiểm tra tài khoản 3334 tất cả sai sót không? Hãy đối chiếu số thuế TNDN 4 quý đã nộp đối chiếu với số thuế TNDN phải nộp cả năm cùng làm bút toán điều chỉnh ngân sách chi tiêu thuế TNDN tăng thêm hoặc giảm đi.

Nếu tăng thêm ghi:

Nợ TK 821.Có TK 3334.

Nếu giảm so với tạm tính ghi:

Nợ TK 3334.Có TK 821 ( tiền thừa trước khi lập BCTC).

8/Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, phải nhớ rằng nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt ko được âm quỹ tại bất kỳ thời điểm làm sao trong năm. Vì chưng ở tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý tức thì lập tức bằng nghiệp vụ vay mượn ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.

9/Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ bank đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12 không? Nếu sai thì tra cứu lại định khoản những nghiệp vụ các tháng và search dựa vào sao kê ngân hàng.

10/Kiểm tra xem lệch giá TK 511 tất cả khớp với doanh thu của từng mon trên tờ khai chưa?

Những thông tin về báo cáo tài chính đã giúp quý khách hàng hiểu hơn về bí quyết lập BCTC, phân loại BCTC cùng thời hạn nộp báo cáo. Nếu quý khách thắc mắc với cần được giải đáp thì nên liên hệ với doanh nghiệp Tim Sen để được tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *