SỰ TÍCH BÀI HÁT BẮC KIM THANG Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA BÀI ĐỒNG DAO “BẮC KIM THANG”

Mấy ni thấy bên trên mạng mọi người cứ hỏi nhau “Chú chào bán ếch làm việc lại làm chi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *