Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.95.131.208
Chương trình đào tạo >> Tin học văn phòng

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

TIN HỌC VĂN PHÒNG

 

Mã nghề: 40480201
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương (Học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31
 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

    + Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

    + Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

     + Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

    + Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

    + Nhận biết được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.

- Kỹ năng:

    + Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng nội dung yêu cầu;

    + Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

    + Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

    + Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

    + Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

    + Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

    + Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;

    + Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

        + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
        + Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
        + Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

        + Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

        + Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

        + Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

        + Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

        + Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành

        + Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;

        + Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

3. Cơ hội việc làm

    - Thư ký văn phòng;

    - Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

    - Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

    - Làm việc cho các công ty máy tính;

    - Thiết kế quảng cáo;

    - Quản lý phòng Internet; Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
            - Thời gian khóa học: 02 năm; Thời gian học tập: 90 tuần
            - Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
            - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ;
                        Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ.
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
     - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ
   Trong đó, thời gian học lý thuyết: 618 giờ; Thời gian học thực hành: 1722 giờ.

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học căn bản

30

13

15

2

MH 06

Tiếng Anh cơ bản

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

618

1553

169

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

585

192

356

37

MĐ 07

Kỹ thuật sử bàn phím

60

18

38

4

MH 08

Văn bản pháp quy

60

16

40

4

MĐ 09

Soạn thảo văn bản điện tử

60

17

39

4

MĐ 10

Hệ điều hành windows

60

34

22

4

MĐ 11

Thiết kế trình diễn trên máy tính

60

15

41

4

MĐ 12

Bảng tính Excel

75

18

53

4

MĐ 13

Lập trình căn bản

60

25

31

4

MĐ 14

Tiếng Anh chuyên ngành

60

19

37

4

MĐ 15

Internet

90

30

55

5

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

1755

426

1197

132

MĐ 16

Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử

60

15

40

5

MĐ 17

Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng

90

20

65

5

MĐ 18

Phần cứng máy tính

60

17

40

3

MĐ 19

Xử lý ảnh bằng Photoshop

105

29

71

5

MĐ 20

Mạng căn bản

90

30

55

5

MĐ 21

Excel nâng cao

90

18

68

4

MĐ 22

Lập trình quản lý

90

30

54

6

MĐ 23

Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw

90

30

56

4

MĐ 24

Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng

90

27

58

5

MĐ 25

Cài đặt, thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN

90

30

54

6

MĐ 26

Bảo trì hệ thống máy tính

90

30

54

6

MĐ 27

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

105

30

71

4

MĐ 28

Thiết kế Web

120

30

70

20

MĐ 29

PHP & MySQL

120

30

70

20

MĐ 30

Macromedia flash

75

30

41

4

MĐ 31

Thực tập tốt nghiệp

390

30

330

30

 

Tổng cộng

2550

724

1640

186

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn