Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.218.67.1
Chương trình đào tạo >> Quản trị mạng máy tính

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH


Mã nghề: 40480206
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương (Học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính;
+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;
+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;
- Kỹ năng:
+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
+ Quản trị website, thư điện tử;
+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;
+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:
+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;
+ Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam;
+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Phân biệt được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
+ Mô tả được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

            Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công các công trình mạng.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

      - Thời gian khóa học: 02 năm
     - Thời gian học tập: 90 tuần
     - Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
     - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
     - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ
    Trong đó: Thời gian học lý thuyết: 688 giờ; Thời gian học thực hành: 1652 giờ

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung

210

100

93

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học căn bản

30

7

21

2

MH 06

Tiếng Anh cơ bản

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

688

1536

116

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

900

336

522

42

MH 07

Kiến trúc máy tính

90

45

41

4

MĐ 08

Hệ điều hành Windows

60

18

38

4

MĐ 09

Tin học văn phòng

120

35

80

5

MH 10

Lập trình căn bản

120

35

80

5

MH 11

Cơ sở dữ liệu

90

30

56

4

MH 12

Mạng máy tính

90

45

41

4

MĐ 13

Internet

75

18

53

4

MH 14

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

90

45

41

4

MH 15

Nguyên lý hệ điều hành

75

45

26

4

MĐ 16

Lắp ráp và bảo trì máy tính

90

20

66

4

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

1440

352

1014

74

MH 17

Anh văn chuyên ngành

75

30

42

3

MĐ 18

Hệ điều hành Windows Server

45

12

31

2

MH 19

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

75

30

42

3

MĐ 20

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MS Access

75

30

42

3

MĐ 21

Đồ họa ứng dụng

90

20

67

3

MĐ 22

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

120

30

85

5

MĐ 23

Quản trị mạng

120

30

85

5

MĐ 24

Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

120

40

75

5

MH 25

An toàn mạng

60

30

27

3

MĐ 26

Thiết kế trang WEB

90

30

56

4

MĐ 27

Hệ điều hành Linux

90

25

61

4

MĐ 28

Chuyên đề

135

15

116

4

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

345

30

285

30

 

Tổng cộng

2550

788

1629

133

 

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn