Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.218.67.1
Chương trình đào tạo >> Công nghệ thông tin (ƯDPM)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

 

Mã nghề: 40480211
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương (Học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:
+ Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;
+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;
+ Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;
+ Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.
- Kỹ năng:
+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;
+ Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;
+ Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;
+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;
+ Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
+ Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động SXKD của đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;
+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;
+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Thể chất và quốc phòng:
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;
+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;
+ Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.
 Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học

      - Thời gian khóa học: 02 năm; Thời gian học tập: 90 tuần
     - Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
     - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
     - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ.
            Trong đó: Thời gian học lý thuyết: 538 giờ; Thực hành: 1802 giờ.

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học căn bản

30

13

15

2

MH 06

Tiếng Anh cơ bản

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2340

538

1672

130

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

695

216

435

44

MĐ 07

Hệ điều hành Windows

60

18

38

4

MĐ 08

Tin học văn phòng

60

16

40

4

MĐ 09

Bảng tính Excel

60

17

39

4

MH 10

Cấu trúc máy tính

60

34

22

4

MH 11

Mạng máy tính

65

20

41

4

MĐ 12

Internet

75

18

53

4

MH 13

Lập trình cơ bản

60

25

31

4

MH 14

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

19

37

4

MH 15

Cơ sở dữ liệu

60

18

38

4

MĐ 16

Lắp ráp và bảo trì máy tính

90

20

66

4

MH 17

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

45

11

30

4

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

1645

322

1237

86

MH 18

Tiếng Anh chuyên ngành

45

12

31

2

MĐ 19

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

75

25

46

4

MĐ 20

Excel nâng cao

90

18

68

4

MĐ 21

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

75

24

47

4

MH 22

Lập trình Windows 1 (VB.NET)

90

20

66

4

MĐ 23

Thiết kế và quản trị website

90

22

65

3

MĐ 24

Đồ họa ứng dụng

90

20

68

2

MĐ 25

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

70

15

51

4

MH 26

Ngôn ngữ Java

90

28

58

4

MH 27

An toàn và bảo mật thông tin

75

22

49

4

MH 28

Hệ điều hành Linux

90

15

71

4

MĐ 29

Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

90

20

66

4

MH 30

Lập trình Web

75

21

50

4

MĐ 31

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự

90

15

70

5

MĐ 32

Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến

75

15

56

4

MĐ 33

Thực tập tốt nghiệp

435

30

375

30

 

Tổng cộng

2550

644

1759

147

 

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn