Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.218.67.1
Chương trình đào tạo >> Kỹ thuật SXCT truyền hình

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

 

Mã nghề: 40210307
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương (Học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

    + Nắm được kiến thức cơ bản về công nghệ SXCT truyền hình;

    + Hiểu được kiến thức nền tảng về kỹ thuật âm thanh;

    + Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay;

    + Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

    + Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim;

    + Sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ dựng âm thanh như CoolEdit, Abode audition Audio,..;

    + Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng hình chuyên nghiệp như Adobe Premiere, Avid.

    + Biết lựa chọn, lắp đặt, bố trí các trang thiết bị ghi âm, ghi hình theo từng điều kiện không gian, thời gian cụ thể;

    + Biên tập được các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương;

    + Khai thác tốt các chương trình truyền hình trên internet;

    + Đảm bảo an toàn, bảo trì được hệ thống mạng;

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:
          + Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;
          + Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
          + Nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam;
          + Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.
- Thể chất, quốc phòng:
          + Phân biệt được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
          + Mô tả được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật SXCT Truyền hình, học viên làm được các công việc biên tập, dựng chương trình truyền hình; bố trí, lắp đặt các hệ thống thiết bị phục vụ cho việc ghi âm, ghi hình, chỉnh sửa, biên tập nội dung tại các đài xã, huyện hoặc tại các cơ sở dịch vụ.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

    + Thời gian đào tạo: 1.5 năm

    + Thời gian học tập: 60 tuần.

    + Thời gian thực học tối thiểu: 1890 giờ.

    + Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 171 giờ

               (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
 - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1680 giờ, trong đó:
Thời gian học lý thuyết: 515 giờ; Thời gian học thực hành: 1071 giờ.

3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

(Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã  MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng
số

Trong đó


thuyết

Thực
Hành

Kiểm
Tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ ( Anh văn)

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

1680

515

1071

94

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

540

215

305

20

MH 07

An toàn điện

30

20

9

1

MH08

Báo chí truyền hình

60

45

13

2

MH 09

Kỹ thuật điện tử

60

20

38

2

MH10

Thu tín hiệu từ vệ tinh

60

25

33

2

MĐ11

Khai thác  Internet

90

20

65

5

MH 12

Kỹ thuật số

60

20

38

2

MH 13

Kỹ thuật âm thanh

60

20

38

2

MH 14

Hệ thống truyền hình

60

30

28

2

MĐ 15

Tin văn phòng

60

15

43

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1140

300

766

74

MĐ 16

Chụp ảnh

120

30

80

10

MĐ 17

Kỹ thuật quay Camera

120

30

80

10

MĐ 18

Kỹ thuật đồ họa

90

30

55

5

MH 19

Biên tập Chương trình Phát thanh

60

30

27

3

MH 20

Biên tập Chương trình Truyền hình

60

30

27

3

MH 21

Kỹ thuật trường quay

60

30

27

3

MH 22

Công nghệ SXCT truyền hình

60

30

27

3

MĐ 23

Dựng âm thanh phi tuyến

90

30

55

5

MĐ 24

Kỹ thuật dựng hình cơ bản

120

30

80

10

MĐ 25

Kỹ thuật dựng hình nâng cao

120

30

80

10

MĐ 26

Thực tập sản xuất

240

 

228

12

 

Tổng cộng

1890

621

1158

111

 

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn