Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.95.131.208
Đang ở : 1 / 1 trang       Chọn trang : 1

Số/ Kí hiệu - Ngày - Cơ quan ban hành

Nội dung tóm tắt

Quyết định số 52/QĐ-TCPTTH

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 103/QĐ-TCPTTH ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế Đào tạo năm 2019

Quyết định số 57/QĐ-TCPTTH ngày 18/9/2019

V/v Thành lập Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2019

Quy chế nâng lương trước thời hạn

 

Quy chế Dân chủ

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

Quyết định số /QĐ-TrTCNPTTH ngày /01/2017

Ban hành Quy chế chi nội bộ năm 2017

Quyết định số 115/QĐ-TrTCNPTTH ngày 28/12/2016

Ban hành Quy chế đào tạo năm 2017

Quy chế Thi đua Khen thưởng

Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ - TrTCNPTTH ngày 24/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

Quyết định số 04/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 14/01/2016 của Hiều trưởng

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Quy chế Đào tạo số 179/QĐ-TrTCNPTTH ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng

V/v Ban hành Quy chế Đào tạo 2016

Quyết định số 02/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 12/1/2015, Hiều trưởng

V/v Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2015

Quyết định số 205/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 19/12/2014 của Hiệu trưởng

V/v Ban hành Quy chế Đào tạo năm 2015

Quyết định số 111/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 16/9/2014, Hiệu trưởng

Về việc ban hành quy chế dân chủ

Quyết định số 110/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 16/9/2014, Hiệu trưởng

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, xưởng thuộc Trường

Quyết định số 109/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 16/9/2014, Hiệu trưởng

Về việc ban hành Quy chế quản lý Website

Quyết định số 4322/QĐ-UBND, ngày 05/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Về việc phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

Quyết định số 239/QĐ-TrTCNPTTH, ngày 26/12/2013

Ban hành Quy chế Đào tạo năm 2014

Đang ở : 1 / 1 trang       Chọn trang : 1
Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn