Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.218.67.1
Văn bản Trung ương
Đang ở : 1 / 2 trang       Chọn trang : 1 2

Số/ Kí hiệu - Ngày - Cơ quan ban hành

Nội dung tóm tắt

Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương pháp tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017

Ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015

Quy định về Đào tạo trình độ Sơ cấp

Đề minh họa các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017

Đề minh họa các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017

Đang ở : 1 / 2 trang       Chọn trang : 1 2
Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ DQTV nhà trường

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Đăng nhập tài khoản
Username
Password

Remember

 

Trường Trung cấp Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa      
Địa chỉ: Phường
Quảng Thọ - Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa      
Điện thoại: 0376.055.575 - Email: tcngheptth@gmail.com - tcngheptth@thanhhoa.edu.vn